Er staan 6 toegangen voor de milieustraat op de milieupas. Deze toegangen zijn een kalenderjaar geldig en komen na 31 december van dat jaar te vervallen. Het volgende jaar waarderen wij de pas weer op met 6 toegangen.