Er staan 6 toegangen op de milieupas. Deze toegangen zijn binnen het kalenderjaar van uitgifte geldig en komen na 31 december van dat jaar te vervallen.