Containers en passen

Op deze pagina vind je alle informatie over de containers voor huishoudelijk afval en over de milieupas. Bovendien tref je op deze pagina informatie over afvalscheiding voor minicontainers en ondergrondse containers.

Verhuizing/nieuwbouwwoning

Ben je net verhuisd en heb je (nog) geen containers of een milieupas voor de verzamelcontainers? Dan kun je online je containerset en/of milieupas aanvragen.

Let op: je kunt je aanvraag alleen doen wanneer je ingeschreven staat bij de gemeente op je nieuwe adres en wanneer je die inschrijving kunt overleggen. Na je aanvraag, ontvang je de container(s) en/of milieupas binnen 5 werkdagen.

Wij hebben onze voorzieningen en service zo afgestemd dat je als bewoner in de gelegenheid bent om je afval optimaal te scheiden.

 • Glas en textiel breng je naar de speciaal daarvoor bestemde containers bij jouw in de buurt.
 • Gft-, pmd- en restafval worden aan huis ingezameld. De inzameldata staan vermeld in de online afvalkalender en in de RAD-app.
 • Oud papier wordt in sommige gevallen apart opgehaald door verenigingen. Waar geen vereniging actief is, zamelt de RAD het oud papier in. Daarnaast zijn er verenigingen en instellingen die een container op hun terrein voor papier hebben, waar je oud papier naartoe kunt brengen. Wordt er in de buurt geen oud papier ingezameld door een vereniging? Dan kun je bij de RAD een papiercontainer aanvragen.
 • Lees hier meer over afval scheiden.

Ook wanneer je gebruik maakt van een ondergrondse container, is afval scheiden goed mogelijk. Maar daarvoor gebruik van de tips voor afval scheiden.

 • Voor gebruikers van een verzamelcontainer is het ook mogelijk om gft-afval te blijven scheiden. Daarvoor zijn de gft-cocons te gebruiken, die voorzien zijn van een slot. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor de aangewezen bewoners.
 • Glas en textiel breng je naar speciaal daarvoor bestemde containers bij jou in de buurt.
 • Oud papier wordt in sommige gevallen apart opgehaald door verenigingen. Waar geen vereniging actief is, zamelt de RAD het oud papier in. Daarnaast zijn er verenigingen en instellingen die een container op hun terrein voor papier hebben, waar je oud papier naartoe kunt brengen. Wordt er in de buurt geen oud papier ingezameld door een vereniging? Dan kun je bij de RAD een papier container aanvragen.

De bovengrondse verzamelcontainers voor restafval zijn veelal vervangen voor boven- of ondergrondse restafvalcontainers met toegangsregistratie.

Afval scheiden
Ook zijn er verzamelcontainers voor gft-afval, waardoor afval scheiden ook voor gebruikers van verzamelcontainers mogelijk blijft. Om ervoor te zorgen dat de verzamelcontainers voor gft uitsluitend gebruikt worden door de aangewezen bewoners, zijn de containers voorzien van een slot.

Milieupas
Bij de milieupas ontvang je een handleiding voor het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer. De milieupas staat op jouw adres geregistreerd en hoort bij een eventuele verhuizing overgedragen te worden aan de nieuwe bewoners. De pas bevat een chip die tijdens het openen van de trommel wordt uitgelezen en geregistreerd. Het aantal inworpen in de restafvalcontainer wordt door SVHW doorbelast.

Gebruikers van een ondergrondse restafvalcontainer betalen per inworp. De software in de ondergrondse container registreert iedere toegang op de milieupas. Wanneer je met de milieupas de ondergrondse restafvalcontainer opent, wordt de chip in de pas uitgelezen.

 • Houdt er rekening mee dat de inworptrommel van een ondergrondse container geschikt is voor een huisvuilzak van 60 liter (KOMO-zak).
 • Het inwerpen van te volle zakken in de container kan verklemming veroorzaken, waardoor de container niet meer werkt.
 • Het is uitsluitend toegestaan huishoudelijk restafval in de ondergrondse restafvalcontainer te gooien.
 • De ondergrondse container is voorzien van een software waarmee de RAD op afstand kan zien of de maximale vulgraad is bereikt, waarna deze wordt leeggemaakt.
 • Wanneer er afval naast de container staat, wil dit niet automatisch zeggen dat de container vol zit. Check altijd even of het afval in de container past. Als de klep niet dicht gaat omdat de container vol zit dan betaal je niks.
 • Kun je het afval niet kwijt, omdat de container een storing heeft? Neem dan de afvalzak mee terug naar huis en laat deze niet achter bij de container. Ervaring leert dat er snel meer zakken volgen en daardoor raakt de leefomgeving vervuild. Neem contact met ons op en wij komen dan langs om de storing te verhelpen, zodat je snel het afval weer kwijt kunt.
 • Zet de container op een niet al te koude plaats en uit de wind.
 • Biedt de containers op de inzameldag om 8.00 uur aan.
 • Zorg ervoor dat het deksel niet meer vastgevroren is.
 • Vastgevroren gft-afval met een spade losmaken van de containerwand.
 • Gebruik geen zout of antivriesvloeistoffen, omdat deze het composteringsproces verstoren.
 • Laat natte etensresten eerst uitlekken.
 • Maak gebruik van bio-afbreekbare zakken met kiemplantlogo.
 • Verpak gekookte etensresten, vlees en vis in een stuk keuken- of krantenpapier. Vliegen kunnen er dan niet goed bijkomen.
 • Laat tuinafval eerst indrogen.
 • Hark grasmaaisel niet meteen op. Na een uurtje is het vaak al droog.
 • Stamp het afval niet aan. Er kan zo minder zuurstof bijkomen, waardoor het sneller gaat rotten en stinken.
 • Zet de container open als de zon schijnt. Zo verdampt het vocht.
 • Klimop is giftig voor maden. Een paar takken klimop in de afvalcontainer en je hebt geen last van maden!