Containers en passen

Op deze pagina vind je alle informatie over containers. Ben je net verhuisd en heb je nog geen containers of pas voor de verzamelcontainers? Of heb je al wel containers, maar heb je niet genoeg aan de standaardset? Dan kun je extra containers aanvragen. Of vraag een vervangende container aan als je container is beschadigd of vermist. Ook vind je op deze pagina informatie hoe het zit met afvalscheiding voor minicontainers en ondergrondse containers.

De RAD heeft haar voorzieningen en service er op afgestemd om bewoners in de gelegenheid te stellen om afval optimaal te scheiden.

 • Glas en textiel kun je brengen naar speciaal daarvoor bestemde containers bij u in de buurt.
 • GFT- afval wordt één keer per twee weken huis-aan-huis ingezameld.
 • PMD-afval wordt elke week huis-aan-huis ingezameld. De inzameldata staan vermeld op de afvalkalender.
 • Oud papier wordt in de meeste gevallen apart opgehaald door verenigingen of door de RAD. Daarnaast zijn er verenigingen en instellingen die een wijkcontainer voor oud papier hebben, waar je oud papier naartoe kunt brengen. Wordt er in de buurt geen oud papier ingezameld door een vereniging? Dan kun je bij de RAD een papier container aanvragen.
 • Lees hier meer over afval scheiden.

Ook wanneer je gebruik maakt van een ondergrondse container is afval scheiden goed mogelijk door gebruik te maken van de tips voor ‘afval scheiden’.

 • Voor gebruikers van een verzamelcontainer is het ook mogelijk om GFT-afval te blijven scheiden. Daarvoor worden de GFT-cocons voorzien van een slot en zijn deze uitsluitend bedoeld voor de aangewezen bewoners.
 • Glas en textiel kun je brengen naar speciaal daarvoor bestemde containers bij jou in de buurt.
 • Oud papier wordt in de meeste gevallen apart opgehaald door verenigingen of door de RAD. Daarnaast zijn er verenigingen en instellingen die een wijkcontainer voor oud papier hebben, waar je oud papier naartoe kunt brengen. Wordt er in de buurt geen oud papier ingezameld door een vereniging? Dan kun je bij de RAD een papier container aanvragen.

De bovengrondse verzamelcontainers voor restafval zijn veelal vervangen voor boven- of ondergrondse restafvalcontainers met toegangsregistratie.

Afval scheiden
Tevens zijn er verzamelcontainers voor GFT-afval, waardoor afval scheiden ook voor gebruikers van verzamelcontainers mogelijk blijft. Om ervoor te zorgen dat de verzamelcontainers voor GFT uitsluitend gebruikt worden door de aangewezen bewoners, zijn de containers voorzien van een slot.

Afvalpas
Bij de afvalpas ontvang je een handleiding voor het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer. De afvalpas staat op jouw adres geregistreerd en hoort bij een eventuele verhuizing overgedragen te worden aan de nieuwe bewoners. De pas bevat een chip die tijdens het openen van de trommel wordt uitgelezen en geregistreerd. Het aantal inworpen in de restafvalcontainer wordt doorbelast.

Gebruikers van een ondergrondse restafvalcontainer betalen per inworp. De software in de ondergrondse container registreert iedere toegang op de afvalpas. Wanneer je met de afvalpas de ondergrondse restafvalcontainer opent wordt de chip in de pas uitgelezen.

 • Houdt er rekening mee dat de inworptrommel van een ondergrondse container geschikt is voor een huisvuilzak van 60 liter (KOMO-zak).
 • Het deponeren van te volle zakken in de container kan verklemming veroorzaken, waardoor de container niet meer werkt.
 • Het is uitsluitend toegestaan huishoudelijk restafval in de ondergrondse restafvalcontainer te deponeren.
 • De ondergrondse container is voorzien van een software waarmee de RAD op afstand kan zien of de maximale vulgraad is bereikt, waarna lediging volgt.
 • Wanneer er afval naast de container staat wil dit niet automatisch zeggen dat de container vol zit. Check altijd even of het afval in de container past. Als de klep niet dicht gaat omdat de container vol zit dan betaal je niks.
 • Kun je het afval niet kwijt, omdat er een storing is? Neem dan de afvalzak mee terug naar huis en laat deze niet achter bij de container. Ervaring leert dat er snel meer zakken volgen en daardoor raakt de leefomgeving vervuild. Neem contact met ons op en wij komen dan langs om de storing te verhelpen, zodat je snel het afval weer kwijt kunt.
 • Zet de container op een niet al te koude plaats en uit de wind.
 • Biedt de containers op de inzameldag om 8.00 uur aan.
 • Zorg ervoor dat het deksel niet meer vastgevroren is.
 • Vastgevroren GFT-afval met een spade losmaken van de containerwand.
 • Gebruik geen zout of antivriesvloeistoffen, omdat deze het composteringsproces verstoren.
 • Laat natte etensresten eerst uitlekken.
 • Maak gebruik van bio-afbreekbare zakken met kiemplantlogo.
 • Verpak gekookte etensresten, vlees en vis in een stuk keuken- of krantenpapier. Vliegen kunnen er dan niet goed bijkomen.
 • Doe wegwerp(poep)luiers goed dicht. Vliegen leggen er anders graag eitjes in. Overigens horen wegwerpluiers in de grijze container.
 • Laat tuinafval eerst indrogen.
 • Hark het grasmaaisel niet meteen op. Na een uurtje is het vaak al droog.
 • Stamp het afval niet aan. Er kan zo minder zuurstof bijkomen, waardoor het sneller gaat rotten en stinken.
 • Zet de container open als de zon schijnt. Zo verdampt het vocht.
 • De Hedra Klimop is giftig voor maden. Enkele takken klimop in de afvalcontainer en je hebt geen last van maden!

Kies je gemeente:

Hoeksche Waard
Goeree – Overflakkee