Ons verhaal

Regionaal is de RAD specialist op het gebied van grondstoffenmanagement en jouw partner in het beheer van een schone leefomgeving. Wij kenmerken ons al jaren door onze bovengemiddelde service. Zo zetten wij ons in voor:

  • het uitvoeren van publieke taken in het afval- en grondstoffenbeheer in de ruimste zin, waaronder het inzamelen, het vervoeren, het (doen) be-of verwerken, het verhandelen van afval en grondstoffen en het adviseren hierover;
  • de inzameling van bedrijfsafval en -grondstoffen, inclusief het inzamelen, het vervoeren, het (doen) be-of verwerken, het verhandelen;
  • het uitvoeren van taken op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Wij gaan slim om met grondstoffen in een circulaire economie. De RAD wil de hoeveelheid restafval verminderen tot onder de 100 kg. restafval per inwoner in 2020. Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van de Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstellingen. Naast het realiseren van deze doelstellingen wil de RAD ook een bijdrage leveren aan het ontzorgen van haar partners. Dit doen we door samen te werken met en voor onze partners, om zo meerwaarde te leveren aan het integrale beheer van de leefomgeving.