Aanbiedregels

Voor het aanbieden van huisvuilcontainers (grijs, groen en papier) en PMD-zakken gelden regels.

Lees alles over afval in onze RAD afvalgids

RAD afvalgids 2020
 • In de Hoeksche Waard dient de container op de dag van lediging uiterlijk ’s morgens om 8.00 uur op de aanbiedplaats te staan. De inzameltijden kunnen namelijk altijd veranderen. In Goeree-Overflakkee dient de container op de dag van de lediging uiterlijk ‘s morgens om 07.00 uur op de aanbiedplaats te staan.
 • De container mag de avond voor de dag van lediging vanaf 20.00 uur op de aanbiedplaats staan. Op de inzameldag zelf moet de container om uiterlijk 20.00 uur zijn weggehaald.
 • De container moet met de voorzijde naar de straat / weg zijn aangeboden, zodat deze geleegd kan worden. Containers die met de handvatten naar de straat staan kunnen niet opgepakt en geleegd worden.
 • De container mag in zijn totaliteit maximaal 65 kilo wegen. Te zware containers blijven ongeleegd achter.
 • Het gebruik van binnenzakken raden wij af. Het bemoeilijkt de lediging van de container. Wil je toch een binnenzak gebruiken, dan is dat geheel voor eigen risico.
 • De container dient met gesloten deksel aangeboden te worden.
 • Stamp het afval niet aan in de afvalcontainer. Het afval kan dan klem komen te zitten.
 • Zet naast de container geen ander afval, dit nemen we niet mee.
 • Verklein groot afval zodanig dat het niet klem komt te zitten in de container.
 • Gebruik uitsluitend de container met een eigen adressticker.
 • Verzamelcontainers voor rest- en GFT-afval zijn uitsluitend bedoeld voor de aangewezen bewoners.
 • Werp het afval in gesloten zakken in de containers (geen plastic zakken in de GFT-container).
 • Zorg dat de afvalzakken niet te groot zijn, anders passen de zakken niet in de trommel van de ondergrondse container.
 • Er mag geen afval of ander materiaal tegen of naast de inwerpzuil worden geplaatst. Dit leidt tot vervuiling van de leefomgeving.
 • PMD-afval wordt apart ingezameld via speciale PMD-zakken.
 • De PMD-zakken mogen uitsluitend worden gebruikt om uw verpakkingsafval van plastic, metaal en drinkpakken in te werpen.
 • Het is niet toegestaan om GFT-, restafval of gebruiksvoorwerpen van hard plastic en ijzerwaren in de zak aan te bieden.
 • Tijdens inzameling geweigerde PMD-zakken zijn voorzien van een rood label. Op dit label staat vermeld dat de aanbieder de zak mee terug naar huis moet nemen en het verkeerde afval eruit moet halen.
 • Het PMD-afval wordt elke week opgehaald.
 • Op de inzameldag, dienen de zakken vóór 8.00 uur te zijn aangeboden.
 • Je mag de PMD-zak de avond voor de juiste inzameldag vanaf 20.00 uur aanbieden. Indien de PMD-zak tijdens de inzameling is geweigerd dan dient deze uiterlijk 20.00 uur te zijn weggehaald.
 • Hangen er Kroonringen in de omgeving? Dan is dat de aangewezen aanbiedplaats voor uw PMD-afval.
 • Tips:
  • Indien er geen Kroonringen in uw omgeving aanwezig zijn, dan mag je gebruik blijven maken van de aanbiedplaats waar je ook de containers aanbiedt.
  • Als de Kroonring volhangt, adviseren wij de zak onder de Kroonring te leggen.
  • Bindt de PMD-zakken niet vast aan bijvoorbeeld containers of hekwerken. Om wegwaaien te voorkomen mogen de zakken wel aan elkaar worden geknoopt.
  • Voorkom vervuiling van de leefomgeving door de PMD-zakken goed dicht te binden.