Tarieven

Met het Goed Scheiden Loont systeem kan een forse vermindering van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2 worden bereikt. Door afval beter te scheiden kunnen we ook het afvalbeheer betaalbaar houden, er hoeft namelijk minder restafval tegen hoge kosten verbrand te worden. Goed Scheiden Loont is een tariefsysteem, waarbij je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt.

Ben je benieuwd hoe vaak je restafval hebt aangeboden? Dit kan je inzien via de restafvalteller op de website van SVHW.