Tarieven

Met het Goed Scheiden Loont systeem kan een forse vermindering van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2 worden bereikt. Door afval beter te scheiden kunnen we ook het afvalbeheer betaalbaar houden, er hoeft namelijk minder restafval tegen hoge kosten verbrand te worden. Goed Scheiden Loont is een tariefsysteem, waarbij je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt.

Eén basistarief per jaar voor zowel alle huishoudens. Het basistarief is voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens gelijk en wordt aan het begin van het jaar door SVHW in rekening gebracht.

Kijk voor meer informatie over de tarieven op svhw.nl

Het variabele tarief dat wordt doorbelast, is afhankelijk van het aantal keer dat je restafval aanbiedt. De afrekening van het variabele tarief ontvang je aan het begin van het daaropvolgende jaar.

Kijk voor meer informatie over de tarieven op svhw.nl

 • De afvalstoffenheffing, zowel het basistarief als het variabele tarief, wordt geïnd door SVHW.
 • Voor het aanbieden van je gft-afval, pmd, oud papier en het gebruikmaken van de wijkcontainers voor textiel en glas wordt geen tarief in rekening gebracht.
 • Ook de milieupas met 6 toegangen van maximaal 1m3 afval per toegang blijft kosteloos.
 • Voor het bezorgen van een huishoudelijke container brengen wij € 26,- bezorgkosten in rekening.
 • Bij het aanbieden van fijn restafval op milieustraat wordt wel een tarief in rekening gebracht.
 • Heb je medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kun je vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de reductieregeling moet je bij SVHW een aanvraag indienen. Het SVHW behandelt vervolgens het verzoek om reductie. Je ontvangt van SVHW de eventuele aanvraag, toekenning of afwijzing een bevestiging. Het formulier: SVHW aanvraag reductieregeling medisch afval
 • Bij vermissing van of schade aan de milieupas voor de ondergrondse container brengen wij € 20,- vervangingskosten in rekening.
 • Als je de sleutel voor de gft-cocon verliest of als deze door oneigenlijk gebruik kapot is, kun je een nieuwe sleutel bestellen. Hiervoor brengen wij € 5,- vervangingskosten in rekening.
 • Een nieuwe milieupas of sleutel kan bij het kantoor van de RAD op vertoning van een legitimatiebewijs worden opgehaald. Het is ook mogelijk om deze te laten bezorgen. De nieuwe milieupas of sleutel ontvang je binnen 10 werkdagen op je adres. De oude pas wordt direct geblokkeerd.
 • De milieupas wordt afgegeven in een pashouder met sleutelkoord om de pas te beschermen en zodat je je handen vrij hebt om het afval in de trommel te deponeren.
 • De milieupas mag beslist niet verbogen, geperforeerd of tegen een magnetisch veld gehouden worden, omdat de pas dan onbruikbaar is.
 • Draag bij een verhuizing de milieupas over aan de nieuwe bewoner of aan HW Wonen. De milieupas staat geregistreerd op het adres, waardoor de nieuwe bewoner(s) de pas weer kunnen gebruiken.

Met de milieupas kunnen inwoners bij de milieustraat terecht met huishoudelijk afval. De milieupas is adresgebonden en staat geregistreerd bij de RAD. De pas geeft jaarlijks recht op maximaal 6 toegangen met een maximum van 6 m3 per jaar.

Milieupas verloren?
Dan kun je tegen betaling van € 20,00 een nieuwe milieupas kopen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-16.30 uur op ons kantoor. Er kan gevraagd worden om een bewijs van bewoning te tonen (bijvoorbeeld groene kaart/envelop met adres en juiste naam) en een geldig legitimatiebewijs.

Verhuizing
Wanneer je verhuisd bent en nog geen milieupas hebt ontvangen, dan kun je deze aanvragen door langs te komen bij ons kantoor aan de Smidsweg 20a in Westmaas. Hiervoor dien je een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en ingeschreven te staan op het nieuwe adres.

 • Op zaterdag verstrekken we geen milieupassen.
 • Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan je een extra toegang voor de milieustraat à € 10,00 kopen. Wij accepteren alleen pinbetalingen.
Omschrijving Tarief 
Basistarief afvalstoffenheffing Bekijk hier de actuele tarieven
Restafvalcontainer 240 liter Bekijk hier de actuele tarieven
Restafvalcontainer 140 liter Bekijk hier de actuele tarieven
Inworp ondergrondse container Bekijk hier de actuele tarieven
Gft-container Opgenomen in basistarief
Papiercontainer Opgenomen in basistarief
Inzameling met pmd-zakken Opgenomen in basistarief
Gebruik extra restafvalcontainer (1) Bekijk hier de actuele tarieven (ongeacht het volume)
Wijkcontainers voor glas en textiel Opgenomen in basistarief
Aanbieden grof huishoudelijk afval op de milieustraat Opgenomen in basistarief (maximaal 6 x 1m3 per jaar)
Aanbieden fijn restafval op de milieustraat (per huisvuilzak) (2) € 3,50 (maximaal 60-literzak)

(1): bij het gebruik van een extra container voor restafval wordt, naast dit tarief, ook het aantal ledigingen tegen het van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht.
(2): afval dat normaal gesproken vanwege soort en omvang in de restafvalcontainer kan worden afgevoerd.