Tarieven

Met het Goed Scheiden Loont systeem kan een forse vermindering van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2 worden bereikt. Door afval beter te scheiden kunnen we ook het afvalbeheer betaalbaar houden, er hoeft namelijk minder restafval tegen hoge kosten verbrand te worden. Goed Scheiden Loont is een tariefsysteem, waarbij je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt.

Kies je gemeente:

Hoeksche Waard
Goeree – Overflakkee

Inwoners van Goeree-Overflakkee maken gebruik van één afvalpas. Met deze pas krijg je toegang tot de ondergrondse container (indien van toepassing) en de milieustraat. De afvalpas registreert het aantal toegangen tot de ondergrondse container en geeft je jaarlijks recht op 6 toegangen tot de milieustraat.

 • Bij vermissing van of schade aan je afvalpas wordt €20,- vervangingskosten in rekening gebracht.
 • Als je de sleutel voor de GFT-cocon verliest of als deze door oneigenlijk gebruik kapot is, kun je een nieuwe sleutel bestellen. Hiervoor wordt €5,- vervangingskosten in rekening gebracht.
 • Een nieuwe afvalpas of sleutel kan bij het kantoor van de RAD op vertoning van een legitimatiebewijs worden opgehaald. De oude pas wordt direct geblokkeerd. Het is ook mogelijk om de afvalpas of sleutel te laten bezorgen. Deze ontvang je binnen 10 werkdagen op je adres.
 • De afvalpas mag beslist niet verbogen, geperforeerd of tegen een magnetisch veld gehouden worden, omdat de pas dan onbruikbaar is.
 • Draag bij een verhuizing de afvalpas over aan de nieuwe bewoner of aan woningcorporatie. De afvalpas staat geregistreerd op het adres, waardoor de nieuwe bewoner(s) de pas weer kunnen gebruiken.

Eén basistarief per jaar voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens. Het basistarief is voor zowel de eenpersoonshuishoudens als de meerpersoonshuishoudens gelijk en wordt aan het begin van het jaar door SVHW in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie over de tarieven op www.goeree-overflakkee.nl en www.svhw.nl

Het variabele tarief dat wordt doorbelast is afhankelijk van het aantal keer dat je restafval aanbiedt. De afrekening van het variabele tarief ontvang je aan het begin van het daaropvolgende jaar. Kijk voor meer informatie over de tarieven op www.goeree-overflakkee.nl of op www.svhw.nl

 • Meer informatie over de tarieven is per 1 januari 2022 te vinden op de site van SVHW.
 • Voor het aanbieden van GFT, PMD, oud papier en het gebruik maken van de wijkcontainers voor textiel en glas wordt geen tarief in rekening gebracht.
 • Ook de afvalpas met 6 toegangen van maximaal 1m3 per toegang blijft kosteloos.
 • Voor het bezorgen van een huishoudelijke container brengen wij €26,- bezorgkosten in rekening.
 • Wanneer fijn restafval op de milieustraat wordt aangeboden, moet daar wel apart voor worden betaald. De tarieven zijn terug te vinden bij de informatie over de Milieustraat.
 • De afvalstoffenheffing, zowel het basistarief als het variabele tarief, zal door SVHW worden geïnd.
 • Heb je medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kun je vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen. Kijk voor meer informatie over de werking van de reductiereling bij Goed Scheiden Loont. Om in aanmerking te komen voor de reductieregeling moet je bij SVHW een aanvraag indienen. Het SVHW behandelt vervolgens het verzoek om reductie. Je ontvangt van SVHW een bevestiging van de eventuele toekenning of afwijzing. Het formulier: SVHW aanvraag reductieregeling medisch afval
Omschrijving Tarief 2022
Basistarief afvalstoffenheffing Bekijk hier de actuele tarieven
Restafvalcontainer 240 liter Bekijk hier de actuele tarieven
Restafvalcontainer 140 liter Bekijk hier de actuele tarieven
Inworp ondergrondse container Bekijk hier de actuele tarieven
GFT-container Opgenomen in basistarief
Papiercontainer Opgenomen in basistarief
PMD-zakinzameling Opgenomen in basistarief
Gebruik extra restafvalcontainer (1) Bekijk hier de actuele tarieven
Wijkcontainers voor glas en textiel Opgenomen in basistarief
Aanbieden grof afval op de milieustraat Opgenomen in basistarief (max. 6 x 1m3 per jaar)
Aanbieden fijn restafval op de milieustraat (per huisvuilzak) (2) € 3,50 (maximaal 60 liter zak)

(1): bij het gebruik van een extra container voor restafval wordt naast dit tarief ook het aantal ledigingen tegen het van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht.
(2): afval dat normaal gesproken vanwege soort en omvang in de restafvalcontainer kan worden afgevoerd.