Tarieven

Met het Goed Scheiden Loont systeem kan een forse vermindering van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2 worden bereikt. Door afval beter te scheiden kunnen we ook het afvalbeheer betaalbaar houden, er hoeft namelijk minder restafval tegen hoge kosten verbrand te worden. Goed Scheiden Loont is een tariefsysteem, waarbij je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt.

Kies je gemeente:

Hoeksche Waard
Goeree – Overflakkee

Inwoners van Goeree-Overflakkee krijgen één afvalpas. De afvalpas kan je gebruiken om je afval weg te brengen naar een ondergrondse container (indien van toepassing) of naar de milieustraat. Verdere informatie hierover volgt medio 2021.

  • Bij vermissing van of schade aan je afvalpas voor de ondergrondse container wordt €20,- vervangingskosten in rekening gebracht.
  • Een nieuwe afvalpas kan bij het kantoor van de RAD op vertoning van een legitimatiebewijs worden opgehaald. De oude pas wordt direct geblokkeerd.
  • De afvalpas mag beslist niet verbogen, geperforeerd of tegen een magnetisch veld gehouden worden, omdat de pas dan onbruikbaar is.
  • Draag bij een verhuizing de afvalpas over aan de nieuwe bewoner of aan woningcorporatie. De afvalpas staat geregistreerd op het adres, waardoor de nieuwe bewoner(s) de pas weer kunnen gebruiken.

Eén basistarief per jaar voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens. Het basistarief is voor zowel de eenpersoonshuishoudens als de meerpersoonshuishoudens gelijk en wordt aan het begin van het jaar door SVHW in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie over de tarieven op www.svhw.nl

Het variabele tarief dat wordt doorbelast is afhankelijk van het aantal keer dat je restafval aanbiedt. De afrekening van het variabele tarief ontvang je aan het begin van het daaropvolgende jaar. Kijk voor meer informatie over de tarieven op www.svhw.nl

  • Meer informatie over de tarieven en de werking van Goed Scheiden Loont volgt in de loop van 2021
  • De afvalstoffenheffing, zowel het basistarief als het variabele tarief, zal door SVHW worden geïnd