Goed Scheiden Loont

Goed Scheiden Loont

Veelgestelde vragen

De RAD werkt met het tarievensysteem Goed Scheiden Loont, waarbij je apart betaalt voor het aanbieden van het restafval. De afvalstoffenheffing bestaat hierbij uit twee delen: een basistarief en een variabel tarief. Het basistarief is een vast tarief, waarvoor je aan het begin van het jaar van SVHW een aanslag ontvangt. De hoogte van het variabel tarief is afhankelijk van het aantal keren dat je restafval aanbiedy. Voor het aanbieden van PMD, GFT en oud papier wordt geen apart tarief in rekening gebracht.

Kijk hier voor een overzicht van alle tarieven

LET OP! Heb je je aangemeld voor www.mijnoverheid.nl en heb je aangegeven om de aanslag voor SVHW digitaal te willen ontvangen, dan krijg je deze niet meer per post verstuurd!

Om te voorkomen dat mensen die te maken hebben met extra afval (als gevolg van een chronische ziekte of beperking) een hogere aanslag afvalstoffenheffing ontvangen, heeft de gemeente een reductieregeling medisch afval vastgesteld.

De reductieregeling bij medisch afval is bestemd voor woonhuisaansluitingen waarbij één of meerdere bewoners extra medisch afval moet aanbieden aan de RAD. Deze reductie wordt verleend vanaf een gemiddeld aantal ledigingen van een minicontainer of inworpen in de ondergrondse container.

De reductieregeling is opgenomen in de verordening afvalstoffenheffing van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Heb je medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of beperking? Dan kun je vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de reductieregeling moet je bij SVHW een aanvraag indienen.

Het SVHW behandelt vervolgens het verzoek om reductie. Daarna ontvang je van SVHW een bevestiging met de eventuele toekenning of afwijzing.

Kwijtschelding blijft ook bij Goed Scheiden Loont van toepassing. Het basistarief valt onder de kwijtschelding. Bij het variabele tarief is de kwijtschelding van toepassing tot een nader te bepalen maximumbedrag. De gemeente Goeree-Overflakkee stelt de verordening voor kwijtschelding vast. SVHW gaat over de aanvragen en de toetsingen van kwijtschelding.

Vergelijkbare systemen zoals Goed Scheiden Loont blijken niet of nauwelijks te leiden tot meer afvaldumpingen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, zorgt de gemeente voor meer controle en handhaving op dit gebied.

De milieustraten zijn alleen toegankelijk met een milieuspas of eenmalige toegangpas. Elk huishouden dat afvalstoffenheffing betaalt, heeft recht op een milieupas. Met de milieupas kun je 6 x per kalenderjaar de milieustraat bezoeken.

Betaal je geen afvalstoffenheffing, maar heb je als particulier toestemming om gebruik te maken van de milieustraten? Dan kun je een eenmalige toegangspas kopen bij het kantoor van de milieustraat.

Heb je geen milieupas gekregen en betaal je wel afvalstoffenheffing? Of ben je verhuisd naar een nieuwe woning waar geen milieupas of containers aanwezig zijn? Ga eerst na of je bij de gemeente staat ingeschreven op je nieuwe adres. Neem daarna contact met ons op om de producten aan te vragen. De milieupas kun je ook, op vertoon van een geldige legitimatie, ophalen bij het kantoor van de RAD (Smidsweg 20a, 3273 LK Westmaas).

Pmd staat voor Plastic, Metaal en Drinkpakken. Verpakkingen van huishoudelijk afval die zijn gemaakt van plastic, metaal en drinkpakken mogen in de pmd-zak. Twijfel je of het bij het pmd mag? Kijk dan op www.radbv.nl/afval-scheiden-go.

Pmd-zakken zijn bij diverse afhaalpunten en bij de balie van de RAD verkrijgbaar.

De bewoners die zijn aangesloten op een ondergrondse container, kunnen deze openen met de milieupas.

Houd de pas voor de paslezer op de ondergrondse container.

Vervolgens hoor je een klik en kun je de klep van de container openen en de afvalzak in de trommel leggen.

Daarna sluit je de klep en je milieupas registreert de inworp.

Elk huishouden ontvangt 1 milieupas.

Wanneer je denkt dat dit het geval is, dan kun je hiervan melding maken bij de afdeling handhaving van de gemeente. Gebeurt dit als de container aan de straat staat, dan betaal je echter niets extra, je betaalt namelijk per keer dat je de container aanbiedt, niet voor het gewicht ervan.

Stankoverlast wordt in veel gevallen veroorzaakt door keukenafval. Dit afval kan je eenvoudig via de GFT-container aanbieden. Het aanbieden van de GFT-container blijft gratis.

Maak je gebruik van een ondergrondse container? Dan kun je het afval het beste in een gesloten zak in de container werpen. Gebruik bij de GFT-verzamelcontainer geen plastic zakjes voor het keukenafval, maar biologisch afbreekbare zakjes met Kiemplant- of OK-compostlogo.

Neem contact met ons op wanneer je je restafvalcontainer of milieupas kwijt bent. De milieupas of chip in de restafvalcontainer wordt dan geblokkeerd, zodat niemand anders er onbevoegd – en op jouw kosten – gebruik van kan maken. De milieupas en/of container(s) van de RAD zijn in bruikleen, daardoor ben je als gebruiker verantwoordelijk voor eventuele vervangingskosten.

Als je de restafvalcontainer hebt aangeboden om te laten legen en de container zit na de inzameling nog vol, dan kan dat enkele redenen hebben:

  • De container is te zwaar (de container mag in totaal niet zwaarder zijn dan 65 kilo).
  • Het niet leeg zijn van de container kan duiden op een chipfout of de chip zit niet meer in de container.
  • De container is geweigerd tijdens het legen. Vaak heeft dit te maken met verkeerd afval dat in de container wordt aangeboden.

Wanneer de container is geweigerd of te zwaar is, hangt de chauffeur een rode kaart aan de container.
Niet legen van de container is niet betalen!

Je betaalt inderdaad per aanbieding. Als de restafvalcontainer niet volledig geleegd is, wordt het op de container van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht. Als de container niet (volledig) is geleegd, komt dat meestal doordat:

  • Het afval is aangestampt en klem blijft klem of het zit vastgevroren (in de winter).
  • Er grote stukken afval in de restafvalcontainer zitten die een verklemming veroorzaken.
  • Het gebruik van een containerzak. Dit kan het legen van de container bemoeilijken.

Als je gebruik maakt van een reinigingsdienst voor de containers, moet je zelf contact opnemen met de reinigingsdienst en navragen wat zij voor mogelijkheden bieden met betrekking tot de aanpassing van de frequentie.

Heb je meer vragen over Goed Scheiden Loont? Neem contact met ons op via gsl@radbv.nl.