Goed Scheiden Loont

Goed Scheiden Loont is een tariefsysteem, waarbij je apart betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat daardoor uit twee delen, te weten een basistarief en een variabel tarief.

Met het Goed Scheiden Loont systeem willen we een forse vermindering van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2 bereiken. Door afval beter te scheiden, kunnen we ook het afvalbeheer betaalbaar houden.

Veelgestelde vragen

Goed Scheiden Loont is een tariefsysteem, waarbij je apart betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat daardoor uit twee delen, te weten een basistarief en een variabel tarief. Het variabele tarief wordt opgebouwd uit het aantal keren dat je restafval aanbiedt.

Het principe van Goed Scheiden Loont is ‘de vervuiler betaalt’. Door de hogere opbrengsten van de waardevolle grondstoffen die we gescheiden inzamelen en daaropvolgend lagere verbrandingskosten van het restafval, besparen we op de verwerkingskosten. Kortom, door je afval zo goed mogelijk te scheiden, belanden minder grondstoffen in de restafvalcontainer en kun je invloed hebben op hoogte van jouw afvalstoffenheffing.

Vergelijkbare systemen blijken niet of nauwelijks te leiden tot meer afvaldumpingen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, zorgt de gemeente voor meer controle en handhaving op dit gebied.

Steden als Utrecht, Amsterdam en Rotterdam zijn gestopt met vooraf scheiden en zijn overgegaan op achteraf scheiden. Bij achteraf scheiden wordt het pmd door een machine gescheiden. Andere grondstoffen zoals textiel, glas en oud papier niet. Die gaan dus verloren in de verbrandingsovens. Voor grote steden is achteraf scheiden makkelijker. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft besloten om vooraf te scheiden, omdat dit binnen onze regio prima werkt. Ook zien we een toename van de scheiding in andere afvalstromen, omdat de burger zich bewuster is van het scheiden van afval.

Sinds mei 2021 zijn de milieustraten voorzien van een slagboomsysteem, waarbij je een milieupas of eenmalige toegangpas kunt gebruiken om toegang te krijgen tot de milieustraat. Elk huishouden dat afvalstoffenheffing betaalt, heeft recht op een milieupas. Met de milieupas kun je 6x per jaar de milieustraat bezoeken. Betaal je geen afvalstoffenheffing, maar heb je als particulier toestemming om gebruik te maken van de milieustraten? Dan kun je een eenmalige toegangspas kopen bij het kantoor van de milieustraat.

Alle huishoudens hebben per post een milieupas ontvangen. Heb je geen milieupas gekregen en betaal je wel afvalstoffenheffing? Neem dan contact met ons op.

Ben je verhuisd naar een nieuwe woning en zijn er geen milieupas of containers aanwezig? Ga eerst na of je bij de gemeente staat ingeschreven op je nieuwe adres. Neem daarna met ons contact op om de producten aan te vragen. De milieupas kun je ook, op vertoon van een geldige legitimatie, ophalen bij het kantoor van de RAD (Smidsweg 20a, 3273 LK Westmaas).

Pmd staat voor plastic, metaal en drinkpakken. Verpakkingen van huishoudelijk afval die zijn gemaakt van plastic, metaal en drinkpakken mogen in de pmd-zak. Twijfel je of het bij het pmd mag? Kijk dan op radbv.nl/afval-scheiden-go of op radbv.nl/pmd

Pmd-zakken vind je bij diverse afhaalpunten in de gemeente (waaronder supermarkten) en bij de balie van de RAD verkrijgbaar.

Voor meer informatie over inzameldata verwijzen wij je graag naar de afvalkalender op onze website. Door je postcode en huisnummer in te vullen, krijg je alle ophaaldagen te zien die voor jouw adres van toepassing zijn. Tip! Download de RAD-app, zodat je ook herinneringen krijgt wanneer je de container of pmd-zak kunt aanbieden en bij bijzondere omstandigheden een pushbericht ontvangt.

Op www.radbv.nl/afval-scheiden-go kun je alles vinden over bij welke afvalstroom het afval hoort en waar je het kunt aanbieden.

Bewoners van appartementen kunnen met deze extra containers straks makkelijker het papier, GFT en restafval gescheiden aanbieden. Hierdoor verminderen we het restafval en wordt het afval beter gescheiden. Ook zal straks apart worden betaald voor het restafval, terwijl de kosten voor het verwerken van papier en GFT in het basistarief zijn opgenomen.

Met de milieupas kun je eenvoudig je afval in een van de ondergrondse containers werpen. Houd de pas voor de paslezer op de ondergrondse container. Vervolgens hoor je een ‘klik’ en kun je de klep van de container openen en de afvalzak in de trommel leggen. Daarna sluit je de klep. Je milieupas registreert de inworp. Elk huishouden ontvangt 1 milieupas.

Wanneer je denkt dat dit het geval is, dan kun je hiervan melding maken bij de afdeling handhaving van de gemeente. Gebeurt dit als de container aan de straat staat, dan betaal je echter niets extra, je betaalt namelijk per keer dat je de container aanbiedt, niet voor het gewicht ervan.

Stankoverlast wordt in veel gevallen veroorzaakt door keukenafval. Dit afval kan eenvoudig via de GFT-container worden aangeboden. Het aanbieden van de GFT-container blijft gratis. Maak je gebruik van een ondergrondse container? Dan kun je het afval het beste in een gesloten zak in de container werpen. Gebruik bij de GFT-verzamelcontainer geen plastic zakjes voor het keukenafval, maar biologisch afbreekbare zakjes.

Neem contact met ons op wanneer je je restafvalcontainer of milieupas kwijt bent. De milieupas of chip in de restafvalcontainer wordt dan geblokkeerd, zodat niemand anders er onbevoegd en op jouw kosten gebruik van kan maken. De milieupas of container van de RAD zijn in bruikleen, daardoor ben je als gebruiker verantwoordelijk voor eventuele vervangingskosten.

Als je de restafvalcontainer hebt aangeboden om te laten legen en de container zit na de inzameling nog vol, dan kan dat hierdoor komen:

  • De container is te zwaar (de container mag in totaal niet zwaarder zijn dan 65 kilo).
  • Het niet geleegd zijn van de container kan duiden op een chipfout of de chip zit niet meer in de container.
  • De container is geweigerd tijdens een lediging. Veelal heeft dit te maken met verkeerd afval dat in de container wordt aangeboden.

Wanneer de container is geweigerd of te zwaar is hangt de chauffeur een rode kaart aan de container. Niet legen van de container is niet betalen!

Je betaalt inderdaad per aanbieding. Als de restafvalcontainer niet volledig geleegd is, wordt het op de container van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht. Als de container niet (volledig) is geleegd, komt dat meestal doordat:

  • Het afval is aangestampt en blijft klem zitten of zit vastgevroren.
  • Er grote stukken afval in de restafvalcontainer zitten die een verklemming veroorzaken.
  • Het gebruik van een containerzak kan het ledigen van de container bemoeilijken.

Als je gebruik maakt van een reinigingsdienst voor de containers, dien je zelf contact op te nemen met de reinigingsdienst en na te vragen wat zij voor mogelijkheden bieden met betrekking tot de aanpassing van de frequentie.

Om te voorkomen dat mensen die te maken hebben met extra afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap een hogere aanslag afvalstoffenheffing ontvangen, heeft de gemeente een reductieregeling medisch afval vastgesteld.

Deze mensen bieden doorgaans een structureel bovengemiddelde hoeveelheid van restafval aan. Met de reductieregeling worden alle bovengemiddelde aanbiedingen in mindering gebracht van de afvalstoffenheffing.

Meer hierover vind je in de verordening afvalstoffenheffing van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Kwijtschelding blijft ook bij Goed Scheiden Loont van toepassing. Het basistarief valt onder de kwijtschelding. Bij het variabele tarief is de kwijtschelding van toepassing tot een nader te bepalen maximumbedrag. De gemeente Goeree-Overflakkee stelt de verordening voor kwijtschelding vast. SVHW gaat over de aanvragen en de toetsingen van kwijtschelding.

Heb je meer vragen over Goed Scheiden Loont? Neem contact met ons op via gsl@radbv.nl