RAD: Regionale Afvalstoffendienst

Regionaal is de RAD specialist
op het gebied van grondstoffenmanagement
en partner in het beheer van een schone leefomgeving.

Wij gaan slim om met grondstoffen in een circulaire economie. De RAD wil de hoeveelheid restafval verminderen tot onder de 100 kilo restafval per inwoner. Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van de Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstellingen.