Goed Scheiden Loont

Kies je gemeente:

Hoeksche Waard
Goeree – Overflakkee

Goed Scheiden Loont

Kies je gemeente:

Hoeksche Waard
Goeree – Overflakkee

Door de invoer van het nieuwe systeem Goed Scheiden Loont, kan een forse vermindering van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2 worden bereikt. Door afval beter te scheiden kunnen we ook het afvalbeheer betaalbaar houden, er hoeft namelijk minder restafval tegen hoge kosten verbrand te worden. Goed Scheiden Loont is een tariefsysteem, waarbij je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat daardoor uit twee delen:

 • Een basistarief
  Eén basistarief per jaar voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens. Het basistarief is voor zowel de eenpersoonshuishoudens als de meerpersoonshuishoudens gelijk en wordt aan het begin van het jaar in rekening gebracht.
 • Variabel tarief
  Het variabele tarief dat wordt doorbelast is afhankelijk van het aantal keer dat je restafval aanbiedt. De afrekening van het variabele tarief ontvang je aan het begin van het daaropvolgende jaar.

Voor het aanbieden van de GFT-container, PMD-zakken en oud papier wordt geen tarief in rekening gebracht.

Kijk voor de actuele tarieven op de website van SVHW.

Restafvalcontainers zijn voorzien van een chip en dekselnummer. De chip bevat een unieke code die gekoppeld is aan de containergegevens in de adressenadministratie van de RAD. Daarnaast is op de achterzijde van de restafvalcontainer een adressticker aangebracht. Als de vuilniswagen de restafvalcontainer leegt, wordt de chipcode uitgelezen en vastgelegd. Zo weten wij hoe vaak de container wordt leeggemaakt.

 • Het afval in de container wordt niet gewogen. Wij tellen het aantal keer dat je de restafvalcontainer laat ledigen of het aantal keer dat de ondergrondse container wordt gebruikt.
 • De afvalpas voor de ondergrondse container werkt hetzelfde. In de pas zit een chip die bij het openen van de ondergrondse restafvalcontainer wordt uitgelezen en vastgelegd. Het aantal inworpen in de restafvalcontainer wordt doorbelast.
 • Het is belangrijk dat je de juiste geregistreerde container of afvalpas gebruikt.
 • Wanneer er afval naast de ondergrondse container staat wil dit niet automatisch zeggen dat de container vol zit. Check altijd even of het afval in de container past. Als de klep niet dicht gaat omdat de ondergrondse container vol zit, wordt er geen tarief in rekening gebracht.
 • Kun je het afval niet kwijt, omdat er een storing is? Neem dan de afvalzak mee terug naar huis en laat deze niet achter bij de container. Ervaring leert dat er snel meer zakken volgen en daardoor raakt de leefomgeving vervuild. Neem contact met ons op en wij komen dan langs om de storing te verhelpen, zodat je snel het afval weer kwijt kunt.

Veelgestelde vragen

Nee, dit is niet mogelijk! Voor GFT-afval en oud papier/karton is en blijft de 240 liter container de standaard containertype.

Vergelijkbare systemen blijken niet of nauwelijks te leiden tot meer afvaldumpingen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, zorgt de gemeente voor meer controle en handhaving op dit gebied.

Stankoverlast wordt in veel gevallen veroorzaakt door keukenafval. Dit afval kan eenvoudig via de GFT-container worden aangeboden. Het aanbieden van de GFT-containers blijft gratis. Maak je gebruik van een ondergrondse container? Dan kun je het afval het beste in een gesloten zak in de container werpen.

Wanneer je denkt dat dit het geval is, dan kun je hiervan melding maken bij de afdeling handhaving van de gemeente. Gebeurt dit als de container aan de straat staat, dan betaal je echter niets extra. Je betaalt namelijk per keer dat je de container aanbiedt, niet voor het gewicht ervan.

Neem contact met ons op wanneer je je restafvalcontainer of afvalpas kwijt bent. De afvalpas of chip in de restafvalcontainer wordt dan geblokkeerd, zodat niemand anders er onbevoegd en op jouw kosten gebruik van kan maken.

Als je de restafvalcontainer hebt aangeboden om te laten ledigen en de container zit na de inzameling nog vol, dan kan dat enkele redenen hebben:

 • De container is te zwaar aangeboden (de container mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 65 kilo).
 • Het niet geledigd zijn van de container kan duiden op een chipfout of de chip zit niet meer in de container.
 • De container is geweigerd tijdens een lediging, veelal heeft dit te maken met verkeerd afval dat in de container wordt aangeboden.

Wanneer de container is geweigerd of te zwaar is hangt de chauffeur een rode kaart aan de container. Niet ledigen van de container is niet betalen!

Je betaalt inderdaad per aanbieding. Als de restafvalcontainer niet volledig geleegd is, wordt het op de container van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht. Als de container niet is geleegd, komt dat meestal doordat:

 • Het afval is aangestampt of zit vastgevroren.
 • Er grote stukken afval in de restafvalcontainer zit die een verklemming veroorzaken.

Als je gebruik maakt van een reinigingsdienst voor de containers, dien je zelf contact op te nemen met de reinigingsdienst en na te vragen wat zij voor mogelijkheden bieden met betrekking tot de aanpassing van de frequentie.

Reiniging van de ondergrondse restafvalcontainer gebeurt 1 keer per jaar. Ervaring leert dat dit voldoende is voor deze containers, aangezien al het aangeboden afval in gesloten zakken in de trommel wordt gedeponeerd.

Om te voorkomen dat mensen die te maken hebben met extra afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap een hogere aanslag afvalstoffenheffing ontvangen, heeft de gemeente een reductieregeling vastgesteld. De volledige Beleidsregel reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval, lees je hier.

Reductieregeling minicontainer: de reductieregeling bij medisch afval is bestemd voor woonhuisaansluitingen waarbij één of meerdere bewoners extra medisch afval moet aanbieden aan de RAD. Deze reductie wordt verleend vanaf een gemiddeld aantal ledigingen van een minicontainer. De regeling is als volgt:

 • Voor een huishouden wordt 13 ledigingen als normaal geacht.
 • In geval van minder dan 13 ledigingen is de reductieregeling niet van toepassing.
 • Bij meer dan 13 ledigingen wordt de 14e tot en met de 26ste lediging in mindering gebracht.
 • In geval van meer dan 26 ledigingen komen alleen de 14e tot en met de 26ste lediging voor reductie in aanmerking.

De genoemde aantallen gelden per kalenderjaar. In het geval van verhuizing halverwege het jaar zal een evenredige berekening plaatsvinden. Er wordt slechts één vermindering per huishouden verleend.

Reductieregeling verzamelcontainer: de reductieregeling bij medisch afval is bestemd voor woonhuisaansluitingen waarbij één of meerdere bewoners extra medisch afval moet aanbieden aan de RAD. Deze reductie wordt verleend vanaf een gemiddeld aantal aanbiedingen op een ondergrondse container. De regeling is als volgt:

 • Voor een huishouden wordt 60 aanbiedingen als normaal geacht.
 • In het geval van minder dan 60 aanbiedingen is de reductieregeling niet van toepassing.
 • Bij meer dan 60 aanbiedingen wordt de 61ste tot en met de 360ste aanbieding in mindering gebracht.
 • In het geval van meer dan 360 aanbiedingen komen alleen de 61ste tot en met de 360ste voor reductie in aanmerking.

De genoemde aantallen gelden per kalenderjaar. In het geval van verhuizing halverwege het jaar zal een evenredige berekening plaatsvinden. Er wordt slechts één vermindering per huishouden verleend.

Heb je medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kun je vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor de reductieregeling moet je bij SVHW een aanvraag indienen.

Het SVHW behandelt vervolgens het verzoek om reductie. Daarna ontvang je van SVHW een bevestiging met de eventuele toekenning of afwijzing.

SVHW Aanvraag reductieregeling medisch afval

Heb je meer vragen over Goed Scheiden Loont? Neem contact met ons op via gsl@radbv.nl.