Goed Scheiden Loont

Goed Scheiden Loont

Veelgestelde vragen

Nee, dit is niet mogelijk! Voor gft-afval en oud papier/karton is en blijft de 240 liter container het standaard containertype.

Vergelijkbare systemen als Goed Scheiden Loont (diftar) blijken niet of nauwelijks te leiden tot meer afvaldumpingen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, zorgt de gemeente voor controle en handhaving op dit gebied.

Stankoverlast wordt in veel gevallen veroorzaakt door keukenafval. Dit afval kan je eenvoudig via de gft-container aanbieden. Het aanbieden van de gft-containers blijft gratis. Maak je gebruik van een ondergrondse container? Dan kun je het afval het beste in een gesloten zak in de container werpen.

Wanneer je denkt dat dit het geval is, dan kun je hiervan melding maken bij de afdeling handhaving van de gemeente. Gebeurt dit als de container aan de straat staat, dan betaal je niets extra. Je betaalt namelijk per keer dat je de container aanbiedt, niet voor het gewicht ervan.

Neem contact met ons op wanneer je je restafvalcontainer of milieupas kwijt bent. De milieupas of chip in de restafvalcontainer wordt dan geblokkeerd, zodat niemand anders er onbevoegd – en op jouw kosten – gebruik van kan maken.

Als je de restafvalcontainer hebt aangeboden om te laten legen en de container zit na de inzameling nog vol, dan kan dat enkele redenen hebben:

  • De container is te zwaar (de container mag in totaal niet zwaarder zijn dan 65 kilo).
  • Het niet geleegd zijn van de container kan duiden op een chipfout of de chip zit niet meer in de container.
  • De container is geweigerd tijdens een leging. Vaak heeft dit te maken met verkeerd afval dat in de container wordt aangeboden.

Wanneer de container is geweigerd of te zwaar is, hangt de chauffeur een rode kaart aan de container. Niet legen van de container is niet betalen.

Je betaalt inderdaad per aanbieding. Als de restafvalcontainer niet volledig geleegd is, wordt het op de container van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht. Als de container niet is geleegd, komt dat meestal doordat:

  • Het afval is aangestampt of zit vastgevroren.
  • Er grote stukken afval in de restafvalcontainer zit die een verklemming veroorzaken.

Als je gebruik maakt van een reinigingsdienst voor de containers, moet je zelf contact opnemen met de reinigingsdienst en navragen wat zij voor mogelijkheden bieden met betrekking tot de aanpassing van de frequentie.

Reiniging van de ondergrondse restafvalcontainer gebeurt 1 keer per jaar. Ervaring leert dat dit voldoende is voor deze containers, omdat al het aangeboden afval in gesloten zakken in de trommel wordt gedeponeerd.

Om te voorkomen dat mensen die te maken hebben met extra afval door een chronische ziekte of beperking een hogere aanslag afvalstoffenheffing ontvangen, heeft de gemeente een reductieregeling vastgesteld.

Reductieregeling minicontainer: de reductieregeling bij medisch afval is bestemd voor woonhuisaansluitingen waarbij één of meerdere bewoners extra medisch afval moet aanbieden aan de RAD. Deze reductie wordt verleend vanaf een gemiddeld aantal ledigingen van een minicontainer.

Reductieregeling verzamelcontainer: de reductieregeling bij medisch afval is bestemd voor woonhuisaansluitingen waarbij één of meerdere bewoners extra medisch afval moet aanbieden aan de RAD. Deze reductie wordt verleend vanaf een gemiddeld aantal aanbiedingen op een ondergrondse container.

De volledige Beleidsregel reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval, lees je hier.

Heb je medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kun je vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de reductieregeling moet je bij SVHW een aanvraag indienen.

Het SVHW behandelt vervolgens het verzoek om reductie. Daarna ontvang je van SVHW een bevestiging met de eventuele toekenning of afwijzing.

Heb je meer vragen over Goed Scheiden Loont? Neem contact met ons op via gsl@radbv.nl.