Een van onze duurzaamheidsdoelstellingen is het verminderen van restafval. Om daar nog meer aan bij te dragen, zijn wij per 1 januari 2023 afgestapt van de jaarlijkse toegangspas voor de milieustraat.

In plaats van de ‘papieren’ pas ontvang je daarom een toegangspas die we elk jaar automatisch opwaarderen, de milieupas. Deze nieuwe pas is duurzamer en letterlijk steviger dan de voorganger. De papieren pas van 2022 kun je weggooien in het restafval.

Met de milieupas krijg je 6x per jaar toegang tot de milieustraat. Als je vaker dan zes keer per jaar gebruik wilt maken van de milieustraat, kun je de pas opwaarderen met nieuwe toegangen. Dit kan online via radbv.nl/containers of bij de balie van ons kantoor.

Bewaar je milieupas goed

Per adres vertrekken we 1 milieupas en deze is niet overdraagbaar (de pas is gekoppeld aan je adres, dus als je verhuist, blijft de pas in de woning). Als je de milieupas kwijtraakt of wanneer de pas onbruikbaar geworden is, kun je op de pagina Containers & passen een nieuwe pas aanvragen.

Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs aan de balie van ons kantoor in Westmaas en na betaling van 20 euro krijg je een vervangende pas.

Om misbruik te voorkomen, blokkeren wij de oude pas meteen. Bewaar de (nieuwe) milieupas dus goed!

Goed Scheiden Loont

De RAD milieupas is onderdeel van Goed Scheiden Loont. Dit is een tariefsysteem, waarbij je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt.

Met Goed Scheiden Loont willen we een forse vermindering bereiken van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2. Door afval beter te scheiden, kunnen we ook het afvalbeheer betaalbaar houden. Er hoeft namelijk minder restafval – tegen hoge kosten – verbrand te worden.

Milieupas ook voor de milieustraat

Heb je op dit moment alleen een milieupas om de ondergrondse container te openen? Dan kan je die sinds 1 januari 2023 ook gebruiken om toegang te krijgen tot de milieustraat.

Wij hebben je pas gekoppeld aan het slagboomsysteem van onze milieustraat. Daarnaast waarderen wij de pas voor je op met 6 toegangen voor een kalenderjaar. Vervolgens wordt de pas elk jaar automatisch opgewaardeerd.

Wil je vaker gebruik maken van de milieustraat? Dan kan je de milieupas opwaarderen voor 10 euro per toegang. Dit kan online via de pagina Containers & passen of bij de balie van ons kantoor (op vertoon van een geldig legitimatiebewijs).

Afvalwijzer

Bekijk de afvalwijzer voor meer informatie over welk afval in welke bak hoort.

Een van onze duurzaamheidsdoelstellingen is het verminderen van restafval. Om daar nog meer aan bij te dragen, stappen wij per 1 januari 2023 af van de jaarlijkse toegangspas voor de milieustraat.

In plaats van de ‘papieren’ pas ontvang je een toegangspas die we elk jaar automatisch opwaarderen, de milieupas. Deze nieuwe pas is duurzamer en letterlijk steviger dan de voorganger.

Met de milieupas krijg je 6x per jaar toegang tot de milieustraat. Als je vaker dan zes keer per jaar gebruik wilt maken van de milieustraat, kun je de pas opwaarderen met nieuwe toegangen. Dit kan online via radbv.nl/containers of bij de balie van ons kantoor.

Goed Scheiden Loont

De RAD milieupas is onderdeel van Goed Scheiden Loont. Dit is een tariefsysteem, waarbij je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt. Met het Goed Scheiden Loontsysteem willen we een forse vermindering bereiken van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2. Door afval beter te scheiden, kunnen we ook het afvalbeheer betaalbaar houden. Er hoeft namelijk minder restafval – tegen hoge kosten – verbrand te worden.

Bekijk de afvalwijzer voor meer informatie over welk afval in welke bak hoort!

Heb je meer vragen over Goed Scheiden Loont? Neem contact met ons op via gsl@radbv.nl.