Containers en passen

Op deze pagina vind je alle informatie over de containers voor huishoudelijk afval en over de milieupas voor de gemeente Hoeksche Waard. Bovendien tref je op deze pagina informatie over afvalscheiding voor minicontainers en ondergrondse containers.

De RAD heeft haar voorzieningen en service er op afgestemd om bewoners in de gelegenheid te stellen om afval optimaal te scheiden.

 • Glas en textiel kun je brengen naar speciaal daarvoor bestemde containers bij jou in de buurt.
 • Gft-afval zamelen we één keer per twee weken huis-aan-huis in.
 • Pmd-afval zamelen we elke week huis-aan-huis in. De inzameldata staan vermeld op de afvalkalender.
 • Oud papier wordt in de meeste gevallen apart opgehaald door verenigingen of door de RAD. Daarnaast zijn er verenigingen en instellingen die een wijkcontainer voor oud papier hebben, waar je oud papier naartoe kunt brengen. Wordt er in de buurt geen oud papier ingezameld door een vereniging? Dan kun je bij de RAD een papier container aanvragen.
 • Lees hier meer over afval scheiden.

Ook wanneer je gebruik maakt van een ondergrondse container is afval scheiden goed mogelijk. Je kunt deze  tips voor ‘afval scheiden’ daarvoor gebruiken.

 • Voor gebruikers van een verzamelcontainer is het ook mogelijk om gft-afval te blijven scheiden. Daarvoor worden de gft-cocons voorzien van een slot en zijn deze uitsluitend bedoeld voor de aangewezen bewoners.
 • Glas en textiel kun je brengen naar speciaal daarvoor bestemde containers bij jou in de buurt.
 • Oud papier wordt in de meeste gevallen apart opgehaald door verenigingen of door de RAD. Daarnaast zijn er verenigingen en instellingen die een wijkcontainer voor oud papier hebben, waar je oud papier naartoe kunt brengen. Wordt er in de buurt geen oud papier ingezameld door een vereniging? Dan kun je bij de RAD een papier container aanvragen.

De bovengrondse verzamelcontainers voor restafval zijn veelal vervangen voor boven- of ondergrondse restafvalcontainers met toegangsregistratie.

Afval scheiden
Ook zijn er verzamelcontainers voor gft-afval, waardoor afval scheiden ook voor gebruikers van verzamelcontainers mogelijk blijft. Om ervoor te zorgen dat de verzamelcontainers voor gft uitsluitend gebruikt worden door de aangewezen bewoners, zijn de containers voorzien van een slot.

Afvalpas
Bij de afvalpas ontvang je een handleiding voor het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer. De afvalpas staat op jouw adres geregistreerd en hoort bij een eventuele verhuizing overgedragen te worden aan de nieuwe bewoners. De pas bevat een chip die tijdens het openen van de trommel wordt uitgelezen en geregistreerd. Het aantal inworpen in de restafvalcontainer wordt doorbelast.

Gebruikers van een ondergrondse restafvalcontainer betalen per inworp. De software in de ondergrondse container registreert iedere toegang op de afvalpas. Wanneer je met de afvalpas de ondergrondse restafvalcontainer opent, wordt de chip in de pas uitgelezen.

 • Houd er rekening mee dat de inworptrommel van een ondergrondse container geschikt is voor een huisvuilzak van 60 liter (KOMO-zak).
 • Het deponeren van te volle zakken in de container kan verklemming veroorzaken, waardoor de container niet meer werkt.
 • Je mag alleen huishoudelijk restafval in de ondergrondse restafvalcontainer deponeren.
 • De ondergrondse container is voorzien van software waarmee de RAD op afstand kan zien of de maximale vulgraad is bereikt. Als dat punt bereikt is, legen we de container.
 • Wanneer er afval naast de container staat, wil dit niet automatisch zeggen dat de container vol zit. Check altijd even of het afval in de container past. Als de klep niet dicht gaat omdat de container vol zit, dan betaal je niks.
 • Kun je het afval niet kwijt, omdat er een storing is? Neem dan de afvalzak mee terug naar huis en laat deze niet achter bij de container. Ervaring leert dat er snel meer zakken volgen en daardoor vervuilt je leefomgeving. Neem contact met ons op en wij komen langs om de storing te verhelpen, zodat je snel het afval weer kwijt kunt.
 • Zet de container op een niet al te koude plaats en uit de wind.
 • Biedt de containers op de inzameldag om 8.00 uur aan.
 • Zorg ervoor dat het deksel niet (meer) vastgevroren is.
 • Maak vastgevroren gft-afval los van de containerwand met een spade.
 • Gebruik geen zout of antivriesvloeistoffen, omdat deze het composteringsproces verstoren.
 • Laat natte etensresten eerst uitlekken.
 • Maak gebruik van bio-afbreekbare zakken met kiemplantlogo.
 • Verpak gekookte etensresten, vlees en vis in een stuk keuken- of krantenpapier. Vliegen kunnen er dan niet goed bijkomen.
 • Doe wegwerp(poep)luiers goed dicht. Vliegen leggen er anders graag eitjes in. Overigens horen wegwerpluiers in de grijze (restafval)container.
 • Laat tuinafval eerst indrogen.
 • Hark het grasmaaisel niet meteen op. Na een uurtje is het vaak al droog.
 • Stamp het afval niet aan. Er kan zo minder zuurstof bijkomen, waardoor het sneller gaat rotten en stinken.
 • Zet de container open als de zon schijnt. Zo verdampt het vocht.
 • Klimop (Hedera helix) is giftig voor maden. Een paar takken klimop in de afvalcontainer en je hebt geen last van maden!

Verhuizing/nieuwbouwwoning
Ben je net verhuisd en heb je (nog) geen containers of een milieupas voor de verzamelcontainers? Dan kun je online je containerset en/of milieupas aanvragen.

Let op: je kunt je aanvraag alleen doen wanneer je ingeschreven staat bij de gemeente op je nieuwe adres en wanneer je die inschrijving kunt overleggen. Na je aanvraag, ontvang je de container(s) en/of milieupas binnen 5 werkdagen.

Extra container(s) 
Als je niet genoeg hebt aan de standaardset containers, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om extra container(s) aan te vragen. Kijk hier voor meer informatie over eventuele tarieven.

Vervanging container
Voor een reparatie of eventuele vervanging van de container kun je contact met ons opnemen. De kosten voor het vervangen van een container die anders dan door slijtage kapot is, zijn voor eigen verantwoording. Een restafvalcontainer met slot kun je onderstaand via de webshop bestellen.

Retour
Wanneer je een container bezit die je niet (meer) nodig hebt, kun je ervoor kiezen om hier afstand van te doen en te retourneren. Dit geldt voor alle type containers, behalve voor de standaardset (1 gft-container en 1 restafvalcontainer). De standaardset hoort bij de woning en kan niet worden afgestaan. Inwoners van de gemeente Hoeksche Waard kunnen kiezen voor een ander volume van de restafvalcontainer. Binnen de eerste drie maanden na verhuizing is een eenmalige volumewisseling kosteloos.

Milieupas
Bij vermissing of met opzet toegebrachte schade aan de milieupas, brengen we € 20,- vervangingskosten in rekening. Een nieuwe milieupas geven wij uitsluitend tegen betaling en op vertoon van een geldig legitimatie bewijs.

De milieupas mag beslist niet verbogen, geperforeerd of tegen een magnetisch veld gehouden worden, omdat de pas dan onbruikbaar is.

Gft-cocon
Als je de sleutel voor de gft-cocon verliest of deze gaat kapot door oneigenlijk gebruik dan kun je een nieuwe sleutel bestellen. Hiervoor brengen we € 5,- vervangingskosten in rekening. De sleutel kan je bij het kantoor van de RAD op vertoning van een legitimatiebewijs ophalen. Het is ook mogelijk om de sleutel gratis te laten bezorgen. De nieuwe sleutel ontvang je binnen 10 werkdagen op je adres.