Gft-container: bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval.

Het is niet toegestaan de gft-container te gebruiken voor het afvoeren van meststoffen van landbouwhuisdieren (paarden, koeien, schapen, etc.). Het is mogelijk om kosteloos 1 extra gft-container aan te vragen wanneer je al een gft-container in gebruik hebt. Plaats je container zichtbaar op eigen terrein, zodat deze bereikbaar is voor de medewerker van de RAD.