Gft-container: bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval.

Het is mogelijk om kosteloos 1 extra gft-container aan te vragen wanneer je al twee gft-containers in gebruik hebt. De RAD beoordeelt of je in aanmerking komt voor een 3e gft-container.

Het is niet toegestaan de gft-container te gebruiken voor het afvoeren van meststoffen van landbouwhuisdieren (paarden, koeien, schapen, et cetera).