De RAD werkt met het tarievensysteem Goed Scheiden Loont, waarbij je apart betaalt voor het aanbieden van het restafval. De afvalstoffenheffing bestaat hierbij uit twee delen: een basistarief en een variabel tarief. Het basistarief is een vast tarief, waarvoor je aan het begin van het jaar van SVHW  een aanslag ontvangt. De hoogte van het variabel tarief is afhankelijk van het aantal keren dat restafval wordt aangeboden. Voor het aanbieden van PMD, GFT en oud papier wordt geen apart tarief in rekening gebracht.

Kijk hier voor een overzicht van alle tarieven

LET OP! Heb je je aangemeld voor www.mijnoverheid.nl en heb je aangegeven om de aanslag voor SVHW digitaal te willen ontvangen, dan krijg je deze niet meer per post verstuurd!