Als u ingeschreven staat bij de gemeente en afvalstoffenheffing afdraagt, komt u in aanmerking voor inzamelmiddelen (zoals minicontainers/Kliko’s) en toegang tot de milieustraat.