De RAD is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in de gemeente Hoeksche Waard en de gemeente Goeree-Overflakkee. In opdracht van de gemeenten voeren wij een sorteerproef uit van het restafval.

Het doel van de sorteerproef is om erachter te komen wat het effect van Goed Scheiden Loont is op het afvalaanbod en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn. Daarnaast besteden we tijdens de analyse aandacht aan de hoeveelheid keukenafval dat nog bij het restafval terecht komt. Uit eerdere sorteerproeven bleek namelijk dat er in het restafval van de inwoners nog veel grondstoffen bestond als GFT (keukenafval), papier, plastic, glas en textiel.

Hoe gaat zo’n proef in zijn werk?

In de periode van 1 tot en met 16 juni 2022 worden een aantal containers steekproefsgewijs leeggemaakt door een ander bedrijf. De inhoud van deze containers wordt naar een gespecialiseerd bedrijf gebracht, waar het wordt gesorteerd en geanalyseerd op afvalsoorten die nog herbruikbaar zijn. De normale inzameling wordt kort daarna uitgevoerd.

We verwacht later dit jaar de resultaten van de sorteerproef te kunnen delen.