Onderzoek naar tevredenheid over afvalinzameling

Wij zijn benieuwd hoe tevreden de inwoners van Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard zijn over de inzameling van huishoudelijk afval door de RAD. Daarom voert onze partner Integron vanaf 31 oktober 2022 een onderzoek uit onder willekeurig geselecteerde inwoners van beide gemeenten.

Als u geselecteerd bent, ontvangt u een brief met daarin de inlogcodes van de online vragenlijst. Hoe het verder in z’n werk gaat, leest u ook in de brief.

Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners van beide gemeenten meedoen aan het tevredenheidsonderzoek. Want door het delen van uw ervaringen en meningen, krijgen wij meer inzicht in punten die wij eventueel anders kunnen aanpakken. Alleen zo kunnen wij onze service blijvend verbeteren.

Tot slot, als u de uitnodiging van Integron eind deze maand ontvangt en de vragenlijst invult: dank u wel!