Van even naar oneven

De gebruikelijke inzamelweek voor bedrijfsafval wijzigt vanaf januari 2023. De restafvalcontainers die een keer per twee weken op woensdag geleegd worden in de even weken, worden vanaf 1 januari 2023 geleegd in de oneven weken.

  • De laatste lediging dit jaar – volgens de bestaande frequentie – is woensdag 28 december 2022.
  • De eerste dag van legen in 2023 is woensdag 4 januari 2023.

Wij komen dus 2x achter elkaar, zowel in week 52 als in week 1.

Voor vragen en een snelle afhandeling van uw vragen over bedrijfsafval kunt u mailen naar: bedrijfsafval@radbv.nl
Uw opdracht voor het extra leegmaken van containers kan naar hetzelfde mailadres. U kunt uw verzoek de dag ervoor indienen tot 16.00 uur.