Waarom zamelen we je afval gescheiden in? Het uitgangspunt bij gescheiden inzameling is dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Zo kunnen materialen als papier, glas, plastic en batterijen bijvoorbeeld voor een groot deel hergebruikt worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee: de afvalstoffenheffing van de gemeente kan omlaag.

Wat gebeurt er met het gescheiden afval?

Op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard, net als op veel andere plekken in Nederland, scheiden we ons afval. Toch weten veel mensen niet wat er gebeurt met het gescheiden afval. Glas, papier en karton, groente, fruit en tuinafval (gft), klein chemisch afval, plastic, blik, drinkpakken, elektrische apparaten, grof tuinafval, bouwafval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt. Gescheiden afval dat erg vervuild is (daarmee bedoelen we: afval waar veel dingen bij zitten die er niet bij horen), wordt vaak – noodgedwongen – alsnog verbrand .

Afval = waardevol

Jouw afval bevat veel waardevolle materialen die opnieuw te gebruiken zijn. Soms kun je iets in zijn geheel hergebruiken, zoals tweedehands kleding of meubels. Andere soorten afval worden uit elkaar gehaald zodat de materialen apart hergebruikt kunnen worden. Het zink uit oude batterijen wordt bijvoorbeeld gebruikt om zinken dakgoten van te maken.

Het afval dat niet gerecycled kan worden, gaat bijna allemaal naar een verbrandingsoven. De verbranding levert energie op voor stroom of stadsverwarming. De restjes die overblijven na verbranding kunnen voor een deel gebruikt worden voor de aanleg van wegen. Ongeveer een halve procent van het huishoudelijk afval (zoals niet-recyclebaar bouw- en sloopafval) wordt gestort en dat gebeurt op een verantwoorde manier.

Voorwaarde: zuiver afval

Om je gescheiden afval echt opnieuw te kunnen gebruiken, mogen er niet te veel dingen bij zitten die er niet bij horen (‘vervuiling’ noemen afvalinzamelaars en -verwerkers dat). Het lukt bijvoorbeeld niet om papier te recyclen als er veel plastic tussen zit, of als het papier vet is (daarom mogen dozen van afhaalpizza’s met voedselresten niet bij het oud papier). Het recyclebedrijf moet dus eerst de vervuiling uit het gescheiden ingezamelde afval halen, voordat ze het afval kunnen verwerken. Dat kost tijd en geld.

Als gescheiden afval te veel vervuild is, kan het niet hergebruikt worden. Het belandt dan alsnog in de verbrandingsoven. Daarom is het belangrijk dat je zorgvuldig te werk gaat bij het scheiden van afval. Op de pagina Afval scheiden en in de Afvalwijzer staat voor elke afvalsoort wat er wel en niet bij mag, van gft tot de glasbak.

(Bron: Milieu Centraal)