Bedrijven

Bedrijven

Waar gewerkt wordt, komt bedrijfsafval vrij. Zoals elk bedrijf de eigen specifieke producten of diensten levert, zo zijn ook de afvalstromen die daarbij vrijkomen voor elke organisatie verschillend. Wat voor alle bedrijven gelijk is: iedereen wil zo snel mogelijk het afval kwijt tegen acceptabele kosten.

Bedrijven in Goeree-Overflakkee moeten met ingang van 1 april 2021 zelf regelen dat hun afval op een goede manier wordt opgehaald en verwerkt. Dit kan bij verschillende (particuliere) aanbieders. Ook de RAD kan in beperkte vorm iets betekenen als het om bedrijfsafvalinzameling gaat. We hebben de volgende mogelijkheden:

  • 1x per 2 weken legen van een 240 liter container restafval
  • Pas voor ondergrondse verzamelcontainer restafval met betaling per storting

Zijn er vragen of is een offerte gewenst? Vul het contact- of offerteformulier in en wij beantwoorden de (aan)vraag zo snel mogelijk!