Denk mee over de afvalinzameling in de Hoeksche Waard in de klankbordgroep

Gemeente Hoeksche Waard gaat over op een nieuw grondstoffenbeleid. Wil jij hierover meedenken? Doe dan mee met de klankbordgroep!

Wat is de klankbordgroep?

De klankbordgroep bestaat uit inwoners van gemeente Hoeksche Waard. De groep denkt mee over het nieuwe beleid dat we willen invoeren om meer grondstoffen van een hogere kwaliteit gescheiden in te zamelen. De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2023 al een groot aantal kaders voor het nieuwe beleid vastgesteld, zoals het minder vaak legen van restafvalcontainers en meer mogelijkheden voor het scheiden van bijvoorbeeld gft en afgedankte elektrische apparaten. De klankbordgroep denkt samen met RAD en gemeente over het nieuwe beleid en hoe we dat het beste kunnen invoeren.

In de klankbordgroep:

  • Help je ons door mee te denken bij een aantal vraagstukken;
  • Kun je jouw persoonlijke ervaringen delen over afval scheiden en de inzameling;
  • Kun je ideeën aandragen en kritische vragen stellen.

Tijdens twee bijeenkomsten gaan we met verschillende vragen aan de slag, bijvoorbeeld “Hoe maken we inzamelen van restafval 1x per 4 weken haalbaar voor iedereen?”.

Wat is het doel van de klankbordgroep?

Het doel van de klankbordgroep is om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het grondstoffenbeleidsplan. Als inwoner van de Hoeksche Waard weet jij het beste wat wel of juist niet werkt en wat er speelt in jouw omgeving.

Waar zijn we naar op zoek?

We zien graag een diverse klankbordgroep, die een goede afspiegeling is van de bevolking in gemeente Hoeksche Waard. Dus iedereen is welkom in de klankbordgroep. Van jong tot oud, met een klein of groot huishouden, met of zonder (jonge) kinderen, uit verschillende woonkernen, uit een appartement of vrijstaande woning. Wij verwelkomen elke geloofsovertuiging, afkomst, achtergrond, et cetera.

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Wanneer komt de klankbordgroep bij elkaar?

De eerste bijeenkomst is op woensdag 17 januari 2024 van 19.30 uur tot 21.00 uur en de tweede bijeenkomst staat gepland voor woensdag 31 januari op hetzelfde tijdstip. Beide bijeenkomsten vinden plaats bij de RAD, Smidsweg 20a in Westmaas..

Data klankbordgroep 2024

  • woensdag 17 januari van 19.30 tot 21.00 uur
  • woensdag 31 januari van 19.30 tot 21.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats bij de RAD, Smidsweg 20a in Westmaas.

Meld je aan

We horen graag jouw mening in de klankbordgroep, dus meld je vóór vrijdag 15 december 2023 aan. Stuur een mailtje naar Nadia Akhadir (n.akhadir@radbv.nl) en licht daarin kort toe wie je bent en waarom je graag mee wilt doen.