• Een kuub wordt aangegeven met het symbool m3 en komt overeen met 1.000 liter. Bij het berekenen van de inhoud wordt uitgegaan van een kubus met de afmeting: 1 meter lang, 1 meter breed en 1 meter diep.
  • Wij vragen om het grof huisvuil te bundelen.
  • Het gebundelde grof huisvuil moet op de afgesproken ophaaldag voor 8.00 uur aan de openbare weg staan. Dit kan uitsluitend op of direct naast de aangewezen aanbiedplaats voor containers in de straat. Het aanbieden op andere plaatsen of op eigen terrein is niet toegestaan.

Let op: in onderstaande kalender kun je 6 weken vooruit plannen. De blauw gemarkeerde datums zijn beschikbaar.