In verband met de gladheid is de afvalinzameling tijdelijk aangepast in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.
Kijk bij jouw gemeente voor de wijzigingen:

De lediging van de papiercontainers van afgelopen maandag 8 februari 2021 wordt verplaatst naar maandag 15 februari 2021.  Niet alle straten blijken goed begaanbaar te zijn. Onze chauffeurs hebben alle wijken en straten waar zij niet konden komen genoteerd. Deze straten zullen wij woensdag 17 februari 2021 narijden.

De lediging van de restafvalcontainers van afgelopen dinsdag 9 februari 2021 wordt verplaatst naar dinsdag 16 februari, mits dit veilig en verantwoord is.

De lediging van de restafvalcontainers van afgelopen woensdag 10 februari 2021 wordt verplaatst naar woensdag 17 februari, mits dit veilig en verantwoord is.

GFT-containers

In de periode van 8 februari 2021 t/m 19 februari 2021 wordt GEEN GFT ingezameld.

Belangrijk! Bied de containers aan op de doorgaande wegen. We zamelen alleen in waar de straten/wegen sneeuwvrij en zichtbaar zijn.

Oud papier zaterdag 13 februari 2021

De inzameling van het oud papier in ‘s-Gravendeel van afgelopen zaterdag 13 februari 2021 wordt doorgeschoven naar zaterdag 20 februari 2021.  Bied het oud papier uiterlijk om 8.00 uur gebundeld aan op de aanbiedplaats van de containers.

Inzameling oud papier volgens normale routes

Oud papier wordt, als de weeromstandigheden het toelaten, vanaf maandag 15 februari 2021 weer via de normale inzamelroutes opgehaald. De blauwe container kunt u dus op dezelfde plek als normaal aanbieden. Deze week wordt al het oud papier voor februari opgehaald.

De inzameling kan echter alleen veilig plaatsvinden als de weg goed begaanbaar is. De chauffeur maakt zelf die afweging. Is dat bij u niet het geval en wilt u zekerheid dat uw blauwe container wordt geleegd? Zet hem dan langs een strooiroute. De inzameling is afhankelijk van de weersomstandigheden, houd vooral de websites en de apps van de RAD en de gemeente in de gaten.

Geen inzameling GFT, wél inzameling oud papier

In de week van 15 t/m 19 februari wordt géén GFT, maar alleen oud papier ingezameld. Dat gebeurt voor alle dorpen op Goeree-Overflakkee waar de inzameling voor februari op de planning stond. Zowel voor de gebieden waar de afgelopen week de blauwe container niet is geleegd, als voor de dorpen waar de ophaalwagen pas in de week van 22 februari zou langskomen. Ook de al vaststaande oud papier-routes van deze week worden gereden. De inzameldag – maandag tot en met vrijdag – blijft hetzelfde.

Restafval

Restafval wordt alleen op de strooiroutes opgehaald. Woont u aan een straat of weg waar niet gestrooid wordt en wilt u toch uw container geleegd hebben? Zet hem dan langs de schone kant van de weg waar wél gestrooid wordt. De strooiroutes binnen de bebouwde kom op Goeree-Overflakkee staan hier. Ook voor de buitengebieden geldt dat alleen opgehaald kan worden aan wegen waar gestrooid is. Waterschap Hollandse Delta strooit op deze wegen.

Is uw container nog niet geleegd? Laat deze dan staan. Het is mogelijk dat sommige routes worden nagereden.

RAD-app

De afvalkalenders op de websites en apps van de RAD en de gemeente zijn aangepast naar de goede datum. We raden u aan om de RAD-app te downloaden en te gaan gebruiken voor de inzameldata, want de afvalkalender van de gemeente-app verdwijnt vanaf 1 april. De RAD-app kan bijvoorbeeld bij uitzonderlijke situaties een pushbericht sturen, wat handig is om in korte tijd veel mensen te bereiken. Ook op de websites van de RAD en de gemeente is de afvalkalender te vinden: