Binnen 3 jaar wordt het in heel Europa verplicht om keuken- en tuinafval gescheiden in te zamelen.

Sinds 1991 zamelt de RAD het GFT-afval gescheiden in. Wij zijn de specialist in het inzamelen van de gescheiden grondstoffen.

Hoe doen wij dat?

Door jou goed te informeren over de kwaliteit van het afval, dus wat kan precies wel of juist niet bij het GFT worden aangeboden? Het lijkt soms hogere wiskunde, maar we proberen het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo hebben wij een overzicht gemaakt van alle verschillende afvalstromen en vertellen precies wat daar wel of niet bij kan worden aangeboden

Afvalwijzer

Ook RTV Rijnmond heeft een mooi item gemaakt over de gescheiden GFT-inzameling van de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard levert kwalitatief hoogwaardig GFT-afval aan dat goed kan worden gebruikt voor de landbouw. Zo is de vervuilingspercentage in het GFT van de Hoeksche Waard maximaal 2%, terwijl het landelijk gemiddelde op 4-5% ligt.

De landbouwindustrie is erg blij met ons hoogwaardig compost!

Bron : RTV Rijnmond