Genomineerden Afvalfonds Verpakkingen Awards bekend

Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft vandaag de genomineerden bekend gemaakt van de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van Marko Hekkert, hoogleraar Innovatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, heeft in elk van de zeven categorieën een top-2 bepaald. De winnaar in elk van de zeven categorieën wordt op 9 juni a.s. bekend gemaakt. Dan wordt tevens de overall winnaar van de Afvalfonds Verpakkingen Award uitgeroepen.

Verpakkingsketens sluitend maken en goede initiatieven stimuleren

Het Afvalfonds heeft als doel om met alle partners in de recycleketen alle verpakkingsketens sluitend te maken. Dit doet het Afvalfonds door het innen van de afvalbeheersbijdrage bij de bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen en het verstrekken van vergoedingen aan gemeenten voor het (gescheiden) inzamelen van huishoudelijk verpakkingsafval. Jaarlijks rapporteert het Afvalfonds de resultaten van de behaalde recyclingpercentages van alle op de markt gebrachte verpakkingen. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. In 2020 was dit maar liefst 82%.  De verpakkingsketens leveren een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie, die daarbij tot de Europese koplopers behoort.

Het Afvalfonds zet zich verder samen met alle partners in voor een circulaire verpakkingsketen om zodoende een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. In deze keten van ontwerp, inzameling, sortering en recycling van verpakkingen vindt volop samenwerking en innovatie plaats. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.

Publieksprijs

Het Afvalfonds vindt het belangrijk dat het Nederlandse publiek ook haar stem kan uitbrengen. We vragen hen welk initiatief het meeste bijdraagt aan het verder verduurzamen van de samenleving. Vanaf vandaag kan er gestemd worden via  www.afvalfondsverpakkingenawards.nl. De inzending met de meeste stemmen wint. Ook de publieksprijs wordt op 9 juni a.s. uitgereikt.

Genomineerden per categorie

Dit zijn de twee genomineerden in de verschillende categorieën, in willekeurige volgorde:

 1. Gemeenten met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal:
 • RAD HW B.V.
 • Gemeente Wierden
 1. Gemeente met de meeste effectieve communicatie(campagne) met inwoners over (zwerf)afvalinzameling:
 • Gemeente Waalwijk
 • Saver
 1. Gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen:
 • Projecthuizen
 • Gemeente De Bilt
 1. Verpakkend bedrijfsleven met de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking:
 • Albert Heijn & Hordijk
 • Unilever Andrélon
 1. Verpakkend bedrijfsleven met de best recyclebare verpakking:
 • BVP Verpakkingen
 • Dacklapack/Bonduelle
 1. Verpakkend bedrijfsleven met de best herbruikbare verpakking
 • Ecover
 • Unilever CIF
 1. Sorteerders/recyclers met de beste innovatie in sortering en/of recycling van verpakkingsafval
  • Umincorp
  • QCP

Over Stichting Afvalfonds Verpakkingen
In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft de verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten. Meer informatie vindt u op www.afvalfondsverpakkingen.nl