Onze dienstverlening aan de gemeente Goeree-Overflakkee is gericht op een betere service op grondstoffen en op het verbeteren van de efficiëntie van de afvalstoffeninzameling. Zo kunnen we de kosten voor de inzameling in de hand houden en jou als inwoner zo veel mogelijk helpen om je afval gescheiden in te zamelen.

Bied jij elke keer dat wij langskomen voor je ‘grijze bak’ je container met restafval aan? Vast niet. Want uit de inzameldata blijkt dat het overgrote deel van de inwoners van Goeree-Overflakkee niet bij elk inzamelmoment de restafvalcontainer aanbiedt. Zo’n 83% van de huishoudens doet dat nu al minder dan 1x per vier weken (minder dan 13x per jaar).

Als we 1x per vier weken in plaats van 1x per twee weken je restafval komen ophalen, helpen we de gemeente om de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden. We hoeven immers minder vaak te rijden en minder rijden is nog duurzamer ook.

Daarom komen we vanaf april, net na Pasen, op Goeree-Overflakkee een keer per vier weken je restafvalcontainer legen. Onze inzamelplanning verandert daardoor en daarom kan het zijn dat we vanaf april op een andere dag je afval komen inzamelen dat je gewend bent. Check daarom of er voor jouw postcode iets verandert, zodat je vanaf volgende maand niet per ongeluk je container op de verkeerde dag aanbiedt of je pmd-zak te vroeg of te laat aan de Kroonring hangt.

Tot voor kort zag je in de RAD-app en op onze website alleen de inzameldagen tot en met maart. Inmiddels is de Afvalkalender gevuld tot het einde van dit jaar. Dus je kunt voor heel 2024 zien wanneer wij langskomen om je container te legen en pmd-zak(ken) op te halen.

Tenslotte nogmaals: de wijziging in ophaaldagen geldt alleen voor de gemeente Goeree-Overflakkee, niet voor de Hoeksche Waard.