Afstand doen van je (nieuwe) papiercontainer

Heb je een restafval- en/of gft-container thuis en woon je op Goeree-Overflakkee? Dan ontvang je dit voorjaar een andere container voor oud papier en karton. De oude container halen we bij je op.

Wij vervangen de huidige papiercontainers en delen nieuwe containers uit bij adressen die tot nu toe nog geen papiercontainer hebben ontvangen.

Heb je de nieuwe papiercontainer inmiddels 2 maanden gebruikt en wil je niet meer de mogelijkheid hebben om je oud papier en karton droog te bewaren en 1x per maand te laten ophalen door ons? Dan kun je ervoor kiezen om afstand te doen van je papiercontainer. Hou er wel rekening mee dat je verplicht bent om je oud papier en karton gescheiden (van andere afvalsoorten) aan te bieden (conform artikel 7-8 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Goeree-Overflakkee). Je moet dus zelf een andere manier vinden om je oud papier op de juiste manier (dus: gescheiden) weg te brengen, wanneer je afstand doet van de papiercontainer die je van de RAD ontvangt.

Let op: alleen de hoofdbewoner kan afstand doen van de papiercontainer die bij het adres hoort. Als je afstand doet van je papiercontainer ontstaat er geen reductie op het basistarief van de afvalstoffenheffing.

Wil je de container na 2 maanden toch niet houden? Vul dan onderstaand formulier volledig in.

Afstandsverklaring minicontainer voor huishoudelijk oud papier en karton

Ondergetekende – hoofdbewoner van het adres waar de papiercontainer bij hoort – heeft de nieuwe papiercontainer 2 maanden gebruikt en verklaart hierbij op eigen verzoek af te zien van de mogelijkheid om het oud papier en karton via een minicontainer gescheiden in te laten zamelen door de RAD. Ook is hem/haar bekend dat hierdoor geen reductie ontstaat op het basistarief van de afvalstoffenheffing en dat hij/zij zelf zorg draagt voor het gescheiden aanbieden van het oud papier en karton dat vrijkomt uit het huishouden.

Vul hier uw voorletter(s) en achternaam in.
Het telefoonnummer waarop u tussen 8.00 en 16.30 uur bereikbaar bent.