De inwoners van Goeree-Overflakkee zetten sinds de invoering van Goed Scheiden Loont goede stappen als het gaat om het scheiden van hun afval. Zo wordt er veel meer pmd-afval gescheiden aangeleverd en is de berg restafval flink geslonken. Er is nog wel ruimte voor verbetering, zeker bij het weggegooide pmd-afval.

Te vaak pmd-zakken naast of op de verzamelcontainers

Nog te vaak liggen er pmd-zakken naast of op de verzamelcontainers. En dat ziet er niet goed uit. De kans dat ze wegwaaien en gaan slingeren, is groot. De hopen zakken kunnen ook ongedierte aantrekken.

Zie je dat de verzamelcontainer vol zit? Neem je zak dan weer mee naar huis en biedt het bij de volgende inzameldag aan. Zadel je buurtbewoners niet op met het lelijke uitzicht en zwerfafval.

Om vandalisme te voorkomen, zijn de pmd-verzamelcontainers tijdens de jaarwisseling weggehaald.  In de eerste week van januari zijn ze weer teruggeplaatst. De RAD probeert te voorkomen dat de verzamelcontainers vol zitten. Daarom worden er tijdelijk extra mensen en wagens ingezet om de pmd-verzamelcontainers op het eiland vaker te legen, naast de gebruikelijke inzamelmomenten.

Te veel restafval in de pmd-zakken

De medewerkers merken ook dat er nog te veel restafval bij de pmd-zakken zit. Ook dat is niet de bedoeling. Want als het percentage restafval te hoog is, wordt de hele lading pmd-afval niet gerecycled, maar verbrand als restafval tegen fors hogere kosten. Twijfel je of iets in de pmd-zak mag? Check het in de RAD-app.

De RAD voert, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, de komende tijd gerichte controles uit bij verkeerd aangeboden pmd-zakken en zakken die naast de containers gezet worden (ook wel bijplaatsingen genoemd).

Pmd in het kort

  • Pmd staat voor plastic, metaal en drinkpakken.
  • Drinkpakken en verpakkingen en verpakkingsmateriaal van huishoudelijk afval gemaakt van plastic en metaal mogen in de pmd-zak. Twijfel je over wat er in je pmd-zak mag? In de RAD-app en op de pagina Afval scheiden vind je een overzicht van wat er wel en niet thuishoort in de pmd-zak.
  • Maak gebruik van de huis-aan-huisinzameling één keer in de twee weken. Bind je pmd-zak goed dicht en hang de zak op de inzameldag aan de Kroonring in je straat op.
  • Geen ruimte om volle pmd-zakken tijdelijk te bewaren? Gooi de volle pmd-zak in de verzamelcontainer in je buurt. Is de container vol? Zet je pmd-zak er dan niet naast of op, maar neem ‘m mee terug naar huis en probeer het de volgende dag weer.
  • Een lege verpakking voor in de pmd-zak moet leeg zijn, maar hoeft niet schoon. Afwassen of omspoelen is niet nodig, maar mag natuurlijk wel om nare geurtjes tegen te gaan.

Een nette straat, wijk en gemeente? Daar draag jij als inwoner ook een steentje aan bij. Want alleen samen houden wij Goeree-Overflakkee schoon en opgeruimd.