Op een zonovergoten schoolplein ontving OBS De Tandem op donderdag 1 juni de felbegeerde verlenging van het gecertificeerde keurmerk ‘Afvalvrije School’. Ze kregen dit uit handen van wethouder Robin Heij en onder toeziend oog van Rob Kleinegris van Stichting VAnG en Koos de Vuilnisman.

De school in Oud-Beijerland kreeg het gecertificeerde keurmerk van Stichting VAnG voor het eerst in 2017. Ook dit schooljaar kwam De Tandem door de strenge controle van de keurmeester. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk Afvalvrije School moet je minimaal 500 punten scoren tijdens de check van de keurmeester en De Tandem had er dit jaar maar liefst 700!

Het doel van Stichting VAnG is de volgende generatie bereiken met de boodschap dat we de aarde gezond moeten houden voor de generaties na ons. Daarom promoot de stichting het belang van afvalscheiding en het voorkomen van zwerfafval met een lesprogramma voor basisscholen. Daarmee kan een school uiteindelijk het keurmerk ‘Afvalvrije School’ verdienen.

Naast een schoon en opgeruimd schoolplein, zorgt OBS De Tandem er met een eigen plan van aanpak onder andere voor dat er in elk lokaal een grondstoffenstation is voor gft, papier, pmd en pennen en dat kinderen een eigen herbruikbare drinkbeker en broodtrommel meenemen.

Voordat wethouder Robin Heij de verlengingssticker op de plaquette plakte, prijsde hij de leerlingen: “Jullie geven het goede voorbeeld op De Tandem door al je afval te scheiden en de grondstoffen eruit te halen. Zo dragen jullie allemaal een steentje bij aan een gezonder milieu. We kunnen dit alleen maar samen doen; nu op school en thuis. En later als je verder leert en aan het werk gaat. Namens de gemeente én de RAD ben ik dan ook trots op jullie omdat ik het keurmerk ‘Afvalvrije School’ voor OBS De Tandem mag verlengen.”

leerlingen OBS De Tandem in Oud-Beijerland op het schoolplein met voor hen onder andere wethouder Robin Heij van gemeente Hoeksche Waard

Waarom dit keurmerk? De ambitie van Stichting VAnG (niet te verwarren met het Uitvoeringsprogramma VANG) is om scholieren bewust te maken dat afval een waardevolle grondstof is. Een Afvalvrije School is een school die zo min mogelijk afval produceert en het afval dat zij produceert zoveel mogelijk weet te scheiden. Dit houdt in dat de school zo min mogelijk restafval produceert. Kortom, afvalscheiding en afvalpreventie. Naast Stichting VAnG werkt ‘Professor Lamoraal’ met zijn project Afvalredders op scholen aan het afvalvrij maken van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.