Klein chemisch afval (kca) is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf. Het is belangrijk dat je klein chemisch afval altijd op de juiste manier inlevert. Waarom dat belangrijk is en waar je je kca kunt inleveren, lees je hier.

Een groot deel van de (schadelijke) stoffen in kca kan worden hergebruikt. Daarvoor is het belangrijk dat je het kca gescheiden inlevert: het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort, zodat ze geen schade toebrengen aan het milieu.

Gevaarlijk voor lucht, bodem, grondwater én voor ons

Als kca bij het restafval belandt, kan het verschillende problemen geven: sommige stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de vuilnisophalers, andere stoffen vervuilen de lucht, bodem of het grondwater als ze met het restafval worden verbrand of gestort.

Wat gebeurt er met het klein chemisch afval?

Een deel van de grondstoffen uit klein chemisch afval kan opnieuw worden gebruikt. Van het zink uit batterijen worden bijvoorbeeld dakgoten gemaakt. Het staal van batterijen en verfblikken wordt gebruikt voor spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen.

Ook het glas van tl-lampen en spaarlampen wordt opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe lampen. Het waardevolle zilver uit foto-ontwikkelaar en -fixeer is weer bruikbaar. Olie tenslotte wordt gebruikt als brandstof.

Speciale verbrandingsovens

Kca dat niet meer bruikbaar is, gaat naar speciale verbrandingsovens. Bij een zeer hoge temperatuur worden de schadelijke stoffen vernietigd; reinigingsinstallaties zuiveren de afvalgassen die daarbij vrijkomen. Klein chemisch afval dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen.

Kca: medicijnen3 tips voor het inleveren van klein chemisch afval

(Bron: Milieu Centraal)