Dit jaar werkt gemeente Hoeksche Waard samen met de RAD aan een nieuw grondstoffenbeleidsplan. Hierin staat hoe wij de verschillende soorten afval inzamelen en wat de doelstellingen zijn. Het heet grondstoffenbeleidsplan en niet afvalbeleidsplan, omdat zorgvuldig gescheiden afval vaak weer als grondstof kan dienen voor nieuwe producten.

Om de invoering van het nieuwe beleid in 2025 zo goed mogelijk te laten verlopen, werden Hoeksche Waarders uitgenodigd om mee te praten in een klankbordgroep.

De groep kwam in januari twee keer bij elkaar in ons kantoor in Westmaas. Alle aanwezigen vonden het zinvol om mee te kunnen denken en verhelderend om te zien dat de groep over veel dingen hetzelfde dacht. Op de website van de gemeente lees je meer over de klankbordgroep.