Elk jaar op 18 februari wordt een eerbetoon gebracht aan de batterij en haar Italiaanse uitvinder Alessandro Volta (1745-1827) met de Internationale Batterijendag. Op andere websites vind je volop informatie over batterijen in het algemeen en over meneer Volta. Wij focussen ons op dat waar wij goed in zijn: het inzamelen van afval en grondstoffen. Gebruikte batterijen horen daar ook bij.

Batterijen vallen onder klein chemisch afval (kca) en horen daarom niet in de vuilnisbak. Losse batterijen en accu’s moeten altijd apart ingeleverd worden, zodat ze op een veilige manier gerecycled kunnen worden. Zo verkleinen we ook de kans op brand tijdens de inzameling en verderop in het proces, bij de recyclebedrijven. Een batterij loopt een grotere kans op beschadiging op wanneer je die in je restafvalcontainer gooit. Het risico dat zo’n beschadigde batterij of accu brand veroorzaakt, is aanzienlijk. Vooral lithium-ionaccu’s hebben een groter brandgevaar.

Een kleine beschadiging aan een batterij kan zorgen voor lekkage, barsten of zelfs kleine ontploffingen. Wanneer het restafval uit je container in de bak op een inzamelwagen geperst wordt, komen er vloeistoffen vrij uit de beschadigde batterij. Die kunnen vervolgens een chemische reactie aangaan met andere stoffen en zo kan brand ontstaan.

Hergebruik van materialen

Batterijen inleveren is om een paar redenen goed voor de aarde. In batterijen zitten veel materialen die goed hergebruikt kunnen worden. Ongeveer 95% van het nikkel, kobalt en koper in batterijen kan er bijvoorbeeld weer uit teruggewonnen worden. Dat scheelt weer nieuwe grondstoffen uit landen waar de winning niet altijd goed is voor mens en milieu.

Daarnaast zijn sommige stoffen in batterijen schadelijk als ze in de natuur terechtkomen of bij verbranding vrijkomen. Dat geldt onder meer voor zware metalen als cadmium, kwik en lood, stoffen die vooral nog in oude batterijen zitten.

Lever je batterijen en accu’s in

Winkels die batterijen verkopen, moeten lege batterijen ook weer terugnemen. Daarom vind je bij veel winkels, supermarkten en bouwmarkten een inzamelbak voor batterijen. Maak er gebruik van!

Kijk op legebatterijen.nl voor inzamelbakken bij jou in de buurt of breng ze naar het kca-station op een van de milieustraten.