Publicaties

Kies je gemeente:

Hoeksche Waard
Goeree – Overflakkee

Met onderstaande besluiten is de regelgeving en het beleid rondom afvalinzameling vastgelegd. De verordeningen en beleidsregels kun je inzien via www.gemeentehw.nl.

De rechtsgeldige publicaties van de verordeningen vind je op www.officielebekendmakingen.nl.