Publicaties

Met onderstaande besluiten is de regelgeving en het beleid rondom afvalinzameling vastgelegd. De verordeningen en beleidsregels kun je inzien via www.gemeentehw.nl/bekendmakingen

De rechtsgeldige publicaties van de verordeningen vind je op www.officielebekendmakingen.nl.