Gemeente Hoeksche Waard gaat over op een nieuw grondstoffenbeleid. Wil jij hierover meedenken? Doe dan mee met de klankbordgroep!

De klankbordgroep bestaat uit een dwarsdoorsnede van inwoners van gemeente Hoeksche Waard. De groep denkt in januari mee over het nieuwe beleid dat we willen invoeren om meer grondstoffen van een hogere kwaliteit gescheiden in te zamelen. De gemeenteraad heeft in oktober dit jaar al een groot aantal kaders voor het nieuwe beleid vastgesteld, zoals het minder vaak legen van restafvalcontainers en meer mogelijkheden voor het scheiden van bijvoorbeeld gft en afgedankte elektrische apparaten. De klankbordgroep denkt samen met RAD en gemeente over het nieuwe beleid en hoe we dat het beste kunnen invoeren.

In de klankbordgroep:

  • Help je ons door mee te denken bij een aantal vraagstukken;
  • Kun je jouw persoonlijke ervaringen delen over afval scheiden en de inzameling;
  • Kun je ideeën aandragen en kritische vragen stellen.

Tijdens twee bijeenkomsten gaan we met verschillende vragen aan de slag, bijvoorbeeld “Hoe maken we inzamelen 1x per 4 weken haalbaar voor iedereen?”.

Wil je meer weten en/of je aanmelden voor de klankbordgroep? Je leest het op radbv.nl/klankbordgroephw

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de klankbordgroep? Je leest erover op een aparte pagina op onze website. Daar kun je je ook aanmelden.